Actualiteiten

Let op: uw situatie kan anders zijn. In mediation kunt u onder begeleiding van een onpartijdige bemiddelaar met elkaar praten over uw specifieke belangen en samen argumenten vinden voor een andere beslissing.
Onderstaande uitspraken zijn door rechters  in een concreet geval gedaan en dienen hier slechts om u een idee te geven waarover mensen -soms jaren lang- procederen. In mediation kunt u er sneller en goedkoper uit zijn, met meer maatwerk. U staat niet tegenover elkaar, maar krijgt in een rustig gesprek over en weer oog voor wat de ander beweegt. En kunt daardoor samen de oplossing vinden die het beste in uw situatie past; wat vaak ook beter is voor uw (toekomstige) relatie. Meer weten over wat mediation in uw geval kan betekenen? Bel gerust: 06 21 14 33 28. Ook audio- en video-afspraken mogelijk.

 

Gezamenlijk gezag

Standpunt dat eenhoofdig gezag helpt voorkomen dat jongen met zelfbeschadigend gedrag klem en verloren raakt in strijd ouders niet langer gehandhaafd. Zijn situatie is eerder verslechterd. Met gezamenlijk gezag komt er meer evenwicht in het aandeel dat beide ouders hebben in het leven van hun zoon. Vader -met zijn nadruk op de leuke kanten van…

Lees verder!

Rechter beslist over gezag vader die zijn jongste kind niet wil zien

Rechter: vader, die zijn vierde kind (2015) niet wil zien en geen hulp wil, ongeschikt voor medegezag over zijn oudste 3 kinderen. Hof tegen oudste kind (2007). “Beter dat jullie moeder nu voortaan alleen de beslissingen over jullie neemt. Dan kan zij ook …de hulp die jullie gaan krijgen (systeemtherapie; MvH) regelen.. Die hulp is…

Lees verder!

Parallel ouderschap: geen bemoeienis, maar wel informatie

Vader krijgt medegezag, ondanks verstoorde communicatie nu ouders voor parallel ouderschap (PO) kiezen. Er hoeft dan tussen hen geen communicatie over alledaagse- en opvoedingszaken plaats te vinden en de ene ouder mag zich niet bemoeien met de opvoeding van de ander. Hierdoor zullen kinderen geen last meer hebben van ontbreken samenwerking. Binnen PO- traject leren…

Lees verder!

Medegezag tenzij…

Rechtbank geeft vader medegezag. Toetsing art. 1:253c lid 2 BW valt gunstig voor hem uit, mede gezien afspraken die intussen door ouders zijn gemaakt. Voor ontwikkeling dochter belangrijk dat zij zonder zorgen contact kan hebben met beide ouders. Het kan daarbij helpen als zij ervaart dat haar contact met de ene ouder even goed mag…

Lees verder!