Actualiteiten

Let op: uw situatie kan anders zijn. In mediation kunt u onder begeleiding van een onpartijdige bemiddelaar met elkaar praten over uw specifieke belangen en samen argumenten vinden voor een andere beslissing.
Onderstaande uitspraken zijn door rechters  in een concreet geval gedaan en dienen hier slechts om u een idee te geven waarover mensen -soms jaren lang- procederen. In mediation kunt u er sneller en goedkoper uit zijn, met meer maatwerk. U staat niet tegenover elkaar, maar krijgt in een rustig gesprek over en weer oog voor wat de ander beweegt. En kunt daardoor samen de oplossing vinden die het beste in uw situatie past; wat vaak ook beter is voor uw (toekomstige) relatie. Meer weten over wat mediation in uw geval kan betekenen? Of zoekt u een tussenweg via parental coördination?  Bel gerust: 06 21 14 33 28. Ook audio- en video-afspraken mogelijk.

 

AllemaalachternaamADHD-medicatiealimentatiebewind-vermogen-minderjarigenbirdnestingBSOBuitenschoolse Opvang (BSO)co-ouderschapCoalitie-oudercommunicerenDNA-onderzoekEigenRechtsingangMinderjarigeerkenningerkenning vernietigingexecuteurexen en huis(familie)mediationfamiliemediatorfamily lifefeestdagengebiedsverbodGeen categoriegelijkwaardig ouderschapGeloofGesprekgewone verblijfplaatsGezaggezamenlijk gezaggrootoudershechtingsrelatieHoe vertel je het je kind als je gaat scheiden?hoofdverblijfplaatshoren kind van benden de 12huishoudkosteninformatie-en consultatieinformele rechtsingangJehova-getuigeKindkindbehartigerkinderalimentatiekindgesprekKosten BSOloyaliteitsconflictloyaliteitsconflictenmantelzorgmedegezagmediationMediator(mee)moedermisbruikmonitoringniet-wijzigingsbedingomgangsregelingOntwikkelingstaakOpschortenOmgangopvangkostenOuder vaak afwezigouderonthechtingOuderschapOuderschapsplanoverwaardeclausuleParallelOuderschapPartijtjesproceskostenveroordelingReisadvies BZroepnaamSamengesteld gezin en alimentatiesamenleefovereenkomstsamenwonen en mededelingsplichtsamenwonen/samenleven/samenwoning/samenlevingsamenwonen/ samenwoningscheidenschoolkeuzesolo parallel ouderschapstatusvoorlichtingstiefouderstiefvadersstimuleren kinderenstudiedagensysteemtherapietabelbehoefteTerugverhuizentransgenderTweejarigevaccinatievader tegen wil en dankvadermoordvakantiesverdiencapaciteitVerhuizingvermogensrechtverzorgingsgedachtevoornaamswijzigingvoornamenwaarheidsplichtwoonlandfactorzorgkortingzorgverdelingZwartmaken

Recht op inzage financiële stukken (aanstaande) ex?

Vrouw legt behoeftelijst over in kader verzoek om partneralimentatie. Voor een groot deel vd posten op haar lijst stelt zij voor de onderbouwing ervan afhankelijk te zijn van afschriften van de creditcards van de man (en haar subcreditcard) die zijn gelieerd aan zijn bankrekening/rekening-courant. Omdat de man hoofdkaarthouder is, kan alleen hij over deze afschriften…

Lees verder!

Onderscheid tussen kosten van de woning en kosten voor de woning

Rechter: alleen de verkrijgingskosten woning (of eventueel daarmee gelijk te stellen kosten, bijvoorbeeld kosten die noodzakelijk zijn voor bewoonbaar maken woning) zijn kosten “van” de woning die rechtstreeks voortvloeien uit aankoop woning. Dat is iets anders dan kosten “voor” de woning. Noot mediator Margriet van Ham: de uitleg van huwelijkse voorwaarden is soms vakwerk. Als…

Lees verder!

Verband tussen gedragingen vrouw en toekenning van partneralimentatie?

Het huwelijk tussen man en vrouw is in 2014 door echtscheiding ontbonden. Man heeft inmiddels een nieuwe partner. Vrouw verzoekt de rechtbank de door man aan haar te betalen partneralimentatie vast te stellen op € 750 per maand. De rechtbank wijst het verzoek af. Vrouw gaat in hoger beroep. Vrouw stelt onvoldoende inkomsten te hebben…

Lees verder!

Let op: uw situatie kan anders zijn

In mediation kunt u met elkaar praten over uw specifieke belangen en samen argumenten vinden om een andere beslissing te nemen! De uitspraken in deze rubriek zijn door rechters  in een concreet geval gedaan en dienen hierbij slechts om u een idee te geven waarover mensen -soms jaren lang- procederen. In mediation kunt u er…

Lees verder!

Zorgrooster voor piloot

Rechter over zorgrooster: het feit dat de man als piloot werkzaam is, dient als gegeven door partijen te worden geaccepteerd en zal steeds enige flexibiliteit van hen vergen. Een (vaste) omgangsregeling zoals door de vrouw is voorgesteld, is in dit geval niet uitvoerbaar voor de man en daarom niet in het belang van de kinderen.…

Lees verder!

Vloggende moeder

Rechter: vloggende moeder moet zich mbt haar kinderen beperken tot inner circle op social media: het moet gaan om persoonlijke pagina’s zoals Facebook, met maximaal 250 en uitsluitend bekende en geautoriseerde bezoekers.   Noot familiemediator Margriet van Ham: in mijn ouderschapsplannen besteed ik aandacht aan gebruik van social media door zowel ouders als kinderen. Goede…

Lees verder!

Kinderen willen zich gehoord en begrepen voelen

Geschil tussen gescheiden ouders omtrent de “verblijfplaats” van hun jongste kind (2014). Oudste twee kinderen (2005 en 2007), die meestal bij vader wonen, doen verzoek om een bijzondere curator over de drie minderjarigen te benoemen. Ze achten zich belanghebbenden die, met ondersteuning van de vader, verzoeken om eerbiediging van hun family life en willen dat…

Lees verder!

Verhuizen in eindexamenjaar?

Geen vervangende toestemming van rechter aan moeder voor verhuizing met kinderen van Gorinchem naar Dronten in eindexamenjaar oudste. Van belang dat kinderen het laatste schooljaar kunnen afmaken in dezelfde klas op dezelfde school. Dat geldt zeker voor oudste kind, dat PDD-NOS heeft. Een verhuizing zou voor hem niet alleen een ingrijpende verandering van woonomgeving betekenen,…

Lees verder!