Actualiteiten

Let op: uw situatie kan anders zijn. In mediation kunt u onder begeleiding van een onpartijdige bemiddelaar met elkaar praten over uw specifieke belangen en samen argumenten vinden voor een andere beslissing.
Onderstaande uitspraken zijn door rechters  in een concreet geval gedaan en dienen hier slechts om u een idee te geven waarover mensen -soms jaren lang- procederen. In mediation kunt u er sneller en goedkoper uit zijn, met meer maatwerk. U staat niet tegenover elkaar, maar krijgt in een rustig gesprek over en weer oog voor wat de ander beweegt. En kunt daardoor samen de oplossing vinden die het beste in uw situatie past; wat vaak ook beter is voor uw (toekomstige) relatie. Meer weten over wat mediation in uw geval kan betekenen? Bel gerust: 06 21 14 33 28. Ook audio- en video-afspraken mogelijk.

 

Verhuizen in eindexamenjaar?

Geen vervangende toestemming van rechter aan moeder voor verhuizing met kinderen van Gorinchem naar Dronten in eindexamenjaar oudste. Van belang dat kinderen het laatste schooljaar kunnen afmaken in dezelfde klas op dezelfde school. Dat geldt zeker voor oudste kind, dat PDD-NOS heeft. Een verhuizing zou voor hem niet alleen een ingrijpende verandering van woonomgeving betekenen,…

Lees verder!

Mag moeder met kinderen verhuizen?

Moeder krijgt geen vervangende toestemming om met kinderen van Ridderkerk naar Hoofddorp te verhuizen. Rechter vindt dat er geen objectieve (dringende) noodzaak voor de verhuizing bestaat. Hoofdverblijfplaats kinderen bij vader in Ridderkerk bepaald. Noot familiemediator Margriet van Ham: uit de beschikking van de rechtbank blijkt dat de ouders (die een 50-50-zorgverdeling hadden) onderling al afspraken…

Lees verder!

Co-ouders met verschillende woonplaatsen

Co-ouders met verschillende woonplaatsen. Belang werkende alleenstaande vader en zoon van 4 om hem in te schrijven op basisschool in zijn eigen woonplaats A weegt zwaarder weegt dan belang niet-buitenshuis werkende moeder met partner en tweede kind om zoon in haar woonplaats B op school te kunnen inschrijven. Vader kan zoon zo zelf op zijn…

Lees verder!

Perpectiefbiedende vragen voor ouders en bijzondere curator

Ambtshalve benoeming bijzondere curator (bc) in verhuiskwestie. Deze zal diverse scenario’s met de ouders bespreken waarbij zij de ouders vanuit het perspectief vh kind zal bevragen (zie aan slot van deze post), zodat meer concreet wordt wat de gevolgen ve eventuele verhuizing voor het kind (4 jaar) zullen zijn en wat in zijn belang is.…

Lees verder!

Is zorgregeling voor ouder gedurende 3 vd 4 weekenden een oplossing?

Rb den Haag: dat het voor moeder moeilijk is achtervang te vinden, weegt niet op tegen recht vader en kinderen op onverminderd contact met elkaar in hun vertrouwde omgeving. Bij verhuizing v moeder met de kinderen naar X wordt de rol van vader te ver ingeperkt. Door moeder voorgestelde zorgregeling van 3 van de 4…

Lees verder!

Verhuizen en nieuwe partners

Beoogde verhuizing moeder naar A niet zonder meer noodzakelijk. Enkele feit dat huidige partner daar woont, overtuigt de voorzieningenrechter niet. Daarbij komt dat voorzover van noodzaak sprake zou zijn, moeder deze noodzaak zelf heeft gecreëerd en een en ander dus in beginsel voor haar eigen rekening is. Dit klemt te meer nu moeder vader voor…

Lees verder!

Mogen de kinderen meeverhuizen naar VS ?

Afwijzing verzoek moeder om vervangende toestemming met kinderen naar V.S te verhuizen. Noodzaak daartoe onvoldoende vast komen te staan, al zijn moeder’s perspectieven daar beter en is ze hier ongelukkig. Beide ouders adequate en liefdevolle opvoeders. Belang kinderen in vertrouwde omgeving te blijven en belang kinderen en vader dat vader op huidige wijze (ca 50-50)…

Lees verder!

Moeder moet wachten met verhuizing en inschrijving kind op andere school

Vader vraagt op basis van art. 360 lid 2 Rv schorsing uitvoerbaar bij voorraadverklaring vd beschikking waarin hoofdverblijfplaats 2 kinderen per 1-8-2019 bij moeder werd bepaald en toestemming werd verleend om oudste kind op nieuwe school in te schrijven. In acht te nemen criteria nu rb uitvoerbaar bij voorraadverklaring niet motiveerde. Volgt toewijzing totdat in…

Lees verder!