Actualiteiten

Let op: uw situatie kan anders zijn. In mediation kunt u onder begeleiding van een onpartijdige bemiddelaar met elkaar praten over uw specifieke belangen en samen argumenten vinden voor een andere beslissing.
Onderstaande uitspraken zijn door rechters  in een concreet geval gedaan en dienen hier slechts om u een idee te geven waarover mensen -soms jaren lang- procederen. In mediation kunt u er sneller en goedkoper uit zijn, met meer maatwerk. U staat niet tegenover elkaar, maar krijgt in een rustig gesprek over en weer oog voor wat de ander beweegt. En kunt daardoor samen de oplossing vinden die het beste in uw situatie past; wat vaak ook beter is voor uw (toekomstige) relatie. Meer weten over wat mediation in uw geval kan betekenen? Of zoekt u een tussenweg via parental coördination?  Bel gerust: 06 21 14 33 28. Ook audio- en video-afspraken mogelijk.

 

Let op: uw situatie kan anders zijn

In mediation kunt u met elkaar praten over uw specifieke belangen en samen argumenten vinden om een andere beslissing te nemen! De uitspraken in deze rubriek zijn door rechters  in een concreet geval gedaan en dienen hierbij slechts om u een idee te geven waarover mensen -soms jaren lang- procederen. In mediation kunt u er…

Lees verder!

Zorgrooster voor piloot

Rechter over zorgrooster: het feit dat de man als piloot werkzaam is, dient als gegeven door partijen te worden geaccepteerd en zal steeds enige flexibiliteit van hen vergen. Een (vaste) omgangsregeling zoals door de vrouw is voorgesteld, is in dit geval niet uitvoerbaar voor de man en daarom niet in het belang van de kinderen.…

Lees verder!

Vloggende moeder

Rechter: vloggende moeder moet zich mbt haar kinderen beperken tot inner circle op social media: het moet gaan om persoonlijke pagina’s zoals Facebook, met maximaal 250 en uitsluitend bekende en geautoriseerde bezoekers.   Noot familiemediator Margriet van Ham: in mijn ouderschapsplannen besteed ik aandacht aan gebruik van social media door zowel ouders als kinderen. Goede…

Lees verder!

Kinderen willen zich gehoord en begrepen voelen

Geschil tussen gescheiden ouders omtrent de “verblijfplaats” van hun jongste kind (2014). Oudste twee kinderen (2005 en 2007), die meestal bij vader wonen, doen verzoek om een bijzondere curator over de drie minderjarigen te benoemen. Ze achten zich belanghebbenden die, met ondersteuning van de vader, verzoeken om eerbiediging van hun family life en willen dat…

Lees verder!

Mag moeder met kinderen verhuizen?

Moeder krijgt geen vervangende toestemming om met kinderen van Ridderkerk naar Hoofddorp te verhuizen. Rechter vindt dat er geen objectieve (dringende) noodzaak voor de verhuizing bestaat. Hoofdverblijfplaats kinderen bij vader in Ridderkerk bepaald. Noot familiemediator Margriet van Ham: uit de beschikking van de rechtbank blijkt dat de ouders (die een 50-50-zorgverdeling hadden) onderling al afspraken…

Lees verder!

Kan #zaaddonor vervangende toestemming krijgen tot erkenning kind?

De rechter besloot in dit geval van wel omdat hij “intended family life” vast vond staan. Noot: altijd verstandig om in mediation te gaan bij zulke belangrijke voornemens als zaad geven/zaad ontvangen. De familiemediator kan uw bedoelingen en afspraken deugdelijk vastleggen en u begeleiden als er onverhoopt verschil van mening ontstaat. Bel gerust: 06 21…

Lees verder!

Grootouders willen schenken onder voorwaarden

Door grootouders beoogde schenking aan kleinkinderen met bewindvoering. Verreikende voorwaarden mbt levensstijl: “Al hetgeen uit de onderhavige schenking wordt verkregen, waaronder begrepen de revenuen en herbeleggingen daarvan, zal onder bewind staan. (…) Met betrekking tot dit bewind gelden de volgende bepalingen: a. Het bewind vangt heden aan en eindigt als de jongste van de onderbewindgestelden…

Lees verder!

Namenreeks en geen geslachtsnaam, wat nu?

Welke naam krijgt kind na geslaagde ontkenning van het vaderschap door man wiens achternaam het droeg? Probleem is dat moeder ten tijde van de geboorte van het kind nog niet de Nederlandse nationaliteit had en kennelijk, volgens de rechter, geen voornaam of geslachtsnaam had, maar een “namenreeks”. Evenmin weet de rechter welk namenrecht destijds van…

Lees verder!

Perpectiefbiedende vragen voor ouders en bijzondere curator

Ambtshalve benoeming bijzondere curator (bc) in verhuiskwestie. Deze zal diverse scenario’s met de ouders bespreken waarbij zij de ouders vanuit het perspectief vh kind zal bevragen (zie aan slot van deze post), zodat meer concreet wordt wat de gevolgen ve eventuele verhuizing voor het kind (4 jaar) zullen zijn en wat in zijn belang is.…

Lees verder!