Scheidingsverwerking

Voor een optimaal verloop van een scheiding en het leven erna is het wenselijk dat de voormalige partners hun scheiding goed verwerken en zo nodig leren onderling weer redelijk met elkaar om te gaan.

Een passend afscheid als partners is van wezenlijk belang om niet in boosheid of verdriet te blijven steken en uw eigen leven weer richting te geven.

Als u samen kinderen hebt, blijft u daarnaast collega-ouders. In alle redelijkheid met elkaar kunnen praten, en met elkaar kunnen meedenken, is daarbij een belangrijke, zo niet essentiële steun. En helpt loyaliteitsconflicten bij de kinderen te voorkomen.

Margriet van Ham biedt u handvatten om vrede te krijgen met uw scheiding, uw blik te verleggen en uw onderlinge communicatie en die met uw  kinderen te verbeteren. Al dan niet in individuele gesprekken of in mediation.

Meer weten (ook over mogelijkheid via Zoom of buiten met elkaar te spreken)?

Bel gerust: 06 21 14 33 28

Of mail naar mail@margrietvanham.nl