Actualiteiten

Let op: uw situatie kan anders zijn. In mediation kunt u onder begeleiding van een onpartijdige bemiddelaar met elkaar praten over uw specifieke belangen en samen argumenten vinden voor een andere beslissing.
Onderstaande uitspraken zijn door rechters  in een concreet geval gedaan en dienen hier slechts om u een idee te geven waarover mensen -soms jaren lang- procederen. In mediation kunt u er sneller en goedkoper uit zijn, met meer maatwerk. U staat niet tegenover elkaar, maar krijgt in een rustig gesprek over en weer oog voor wat de ander beweegt. En kunt daardoor samen de oplossing vinden die het beste in uw situatie past; wat vaak ook beter is voor uw (toekomstige) relatie. Meer weten over wat mediation in uw geval kan betekenen? Bel gerust: 06 21 14 33 28. Ook audio- en video-afspraken mogelijk.

 

Heeft grootmoeder recht op omgang met kleinkinderen?

Grootmoeder niet-ontvankelijk in verzoek om omgangsregeling. Contacten tussen haar en de kinderen waren niet anders dan de gebruikelijke, in het dagelijks verkeer plaatsvindende, familiecontacten tussen een grootmoeder en haar kleinkinderen. Hoewel sprake was van een regelmatig contact, is onvoldoende gebleken dat zij een substantieel deel vd verzorging van de kinderen voor haar rekening nam; evenmin…

Lees verder!

Verzoek omgangsregeling grootouders

Hof: onwil en vijandigheid bij moeder en feit dat zij door behandelend psycholoog in haar keuzes mbt omgangskwestie wordt gesteund, maken op dit moment dat contact tussen minderjarige en grootouders alleen in gedwongen kader zou kunnen plaatsvinden. Alle omstandigheden (ook de gezondheidstoestand van minderjarige, die diabetes heeft) in aanmerking genomen, acht het hof de effecten…

Lees verder!

Verzoek grootouders om omgangsregeling afgewezen

Afwijzing verzoek grootouders om omgangsregeling met kleinkinderen. Anders dan rb acht Hof grootouders ontvankelijk in verzoek om omgangsregeling: dat er geen omgang meer is, omdat moeder dit niet langer toestaat, is niet voldoende om eenmaal bestaand family life te verbreken. Omgang zelf echter in strijd met zwaarwegende belangen (klein)kinderen. Relatie moeder/grootouders ernstig verstoord en niet…

Lees verder!

Vakanties, feestdagen en studiedagen: maak goede afspraken!

In bijlage bij het ouderschapsplan staat het volgende opgenomen over de vakanties, feestdagen of een weekend of nachten weg van de minderjarigen: “In gezamenlijk overleg en met wederzijdse toestemming”. Hoe gaat de voorzieningenrechter om met verzoek vader tot veroordeling moeder mee te werken aan de door hem geformuleerde vakantieverdeling voor de jaren 2020, 2021 en…

Lees verder!

Omgangsregeling met oma

Mondelinge uitspraak waarin Hof alsnog omgangsregeling vaststelt tussen oma en kleinzoon (2012). Bij bepaling omvang en frequentie speelt mee dat oma bijzondere positie heeft in zijn leven. Ze hebben groot deel van kind’ s jonge leven samen in één huis gewoond. Gedurende die periode is kind zijn moeder verloren en oma haar dochter. Dit alles…

Lees verder!