Stappenplan bij samen scheiden

Scheiden is meestal niet eenvoudig, ongeacht of u kinderen hebt.
 U zit in een periode met grote veranderingen in uw leven. Dit kan heftige emoties oproepen, juist nu u veel dingen moet regelen.

Hoe lastig scheiden ook is, samen scheiden via mediation kan extra verdriet en onnodige kosten voorkomen. Een ervaren mediator kan uw discussies in goede banen leiden, een veilig kader bieden, objectief informeren en tot creatieve oplossingen inspireren.

Familiemediator en jurist Margriet van Ham biedt die ondersteuning, zonder te betuttelen. Zij heeft de kennis en ervaring (22 jaar) om u allebei van dienst te zijn. Concreet en compleet, wat er ook speelt.

Ze loodst u door de chaos van (zelf-)verwijten, verdriet, angst en boosheid naar een aantal goede afspraken die passen bij uw situatie. Afspraken waarvoor u zélf kiest. 
Daarvoor is wél nodig dat u bewust kiest voor scheidingsmediation, dus voor samen scheiden met oog voor alle belangen die spelen.

Hebt u eenmaal voor mediation gekozen om uw scheiding te regelen, dan kunt u bij  Margriet van Ham het volgende stappenplan verwachten. Het spreekt vanzelf dat daarin aandacht is voor de wederzijdse emoties. Een scheiding kent doorgaans veel verliesaspecten, voor beide partijen. Die samen onder ogen zien, als u dat op prijs stelt, kan veel conflicten voorkomen of in goede banen leiden. Het accent komt hierbij gaandeweg op de toekomst te liggen. Minimum einddoel: dat u over en weer het gevoel krijgt dat uw scheiding eerlijk is afgerond. Dat u verder kunt met uw leven, omdat u weet waaraan u toe bent en uw afspraken helder op papier staan. En als het kan of nodig is: dat u ánders verder gaat dan in de vaak moeizame periode voor en tijdens de scheiding.

Globaal stappenplan tijdens de scheidingsbemiddeling (de volgorde kan afwijken en het aantal contacturen kan variëren, afhankelijk van uw situatie)

  1. De beslissing om te scheiden. Wat dient nog tussen u uitgesproken of besproken te worden? Wat is nodig om vertrouwen te krijgen in de toekomst?
  2. Als u kinderen hebt: bespreking opvoedwensen, opvoedwaarden, opvoedzorgen, zorgverdeling, overleg tussen de ouders, wensen mbt kinderalimentatie en inning kindertoeslagen, contact met scholen en instanties, opstelling van concept-ouderschapsplan, voorlopige berekening kinderalimentatie. Als beide ouders akkoord gaan, kan Margriet van Ham tussentijds ook met de kinderen praten. Dit biedt een extra kans om de belangen van de kinderen in beeld te brengen. Jonge kinderen vinden het vaak heerlijk hun verhaal te doen bij de mevrouw die ook hun ouders bijstaat. Maar ook oudere kinderen storten graag hun hart uit of wisselen graag eens met een onpartijdige derde van gedachten. Verder schrijft de wet tegenwoordig voor dat ouders in een ouderschapsplan vermelden in hoeverre de kinderen bij het opstellen daarvan zijn betrokken.
  3. Inventarisatie (aan de hand van een checklist) van de bezittingen en schulden waarmee rekening gehouden moet worden. Uitzoeken hoe het zit met uw pensioenen. Uw eventuele huwelijkse voorwaarden, partnerschapsvoorwaarden of samenlevingsovereenkomst spelen hierbij een belangrijke rol.
  4. Bespreking van uw wensen mbt de scheiding en deling van gemeenschappelijk bezit, de gang van zaken mbt de echtelijke woning, de regeling mbt de eventuele schulden (zoals een hypotheekschuld of huurachterstand), hoe u wilt omgaan met het rentecontract met de bank (een materie die erg in beweging is), uw mogelijke rechten op vergoeding of verrekening, de pensioenen en de eventuele partneralimentatie.
  5. Knopen doorhakken: afspraken over wie wat houdt of krijgt, de betaling van de schulden, de ingangsdata, de pensioenen en de eventuele kinder- en partneralimentatie.
  6. Opstellen concept-scheidingsconvenant met inbegrip van de afspraken over de echtelijke woning, de pensioenen en de manier waarop de pensioenfondsen ingelicht worden.
  7. Bespreken eventuele wijzigingen, eindcheck, ondertekening scheidingsconvenant en eventuele ouderschapsplan.

Bij een huwelijk of geregistreerd partnerschap komt daarbij nog het volgende

  1. Indienen verzoekschrift tot ontbinding bij rechtbank.
  2. Na uitspraak rechter: toezending acte van berusting.
  3. Inschrijving uitspraak rechter in registers Burgerlijke Stand in gemeente waar u trouwde of partnerschap registreerde. Pas daarna bent u officieel  gescheiden.

Zo wenselijk en/of nodig wordt samengewerkt met een aantal fiscalisten, advocaten en notarissen in de regio’s Amsterdam, Haarlem/ Heemstede/ Haarlemmermeer/Kennemerland/ de IJmond, Alkmaar, Rotterdam, Den Bosch, Almere en Den Haag. Maakt iemand liever gebruik van zijn eigen advocaat, fiscalist of notaris dan is dat uiteraard geen probleem.

Margriet van Ham werkt ook als rechtbank-en Hofmediator in meerdere arrondissementen: ook als u al tegen elkaar procedeert, kunt u alsnog voor mediation kiezen.

 

Meer weten (ook over mogelijkheid via Zoom met elkaar te spreken)?

Bel gerust: 06 21 14 33 28

Of mail naar mail@margrietvanham.nl