Ouderschapsplan en mediation

Een scheiding is een ingrijpende gebeurtenis, vooral wanneer er kinderen bij betrokken zijn. Vrijwel geen scheidend ouderstel ontkomt aan heftige emoties als teleurstelling, rouw, woede, verdriet en angst.

Het is om deze reden niet altijd eenvoudig om toch tot goede afspraken met elkaar te komen over de kinderen.

Ouders kunnen bijvoorbeeld fors van mening verschillen over de vraag hoeveel tijd hun kinderen bij de ene ouder zullen doorbrengen en hoeveel bij de andere. Over de vraag of kinderalimentatie betaald moet worden en zo ja hoeveel en waarvoor. Over de verdeling van de kosten van de kinderen en de oppaskosten. Of verschillende opvattingen hebben over de juiste zorg voor hun baby’s en peuters, de benadering van hun puberkinderen dan wel de pro’s en contra’s van verhuizingen. Ook al hebben ze doorgaans beiden de wens dat hun kinderen zo min mogelijk onder de scheiding zullen lijden, tot evenwichtige volwassenen zullen opgroeien en een goede band zullen hebben met béide ouders.

Sinds maart 2009 zijn ouders die een echtscheiding willen, wettelijk verplicht om een ouderschapsplan te maken. In een ouderschapsplan worden afspraken opgenomen over de wijze waarop de ouders hun zorg – en opvoedingstaken zullen delen, de manier waarop zij elkaar zullen informeren en raadplegen over de kinderen en de verdeling van de kosten van hun verzorging en opvoeding, met inbegrip van de oppaskosten. Ook voor ouders die nooit voor een huwelijk gekozen hebben, zijn dit soort afspraken van belang (en soms verplicht). Beide ouders blijven ouder na het verbreken van hun partner-relatie en je kunt maar beter duidelijkheid scheppen over de manier waarop je als ouders verder zult gaan- al dan niet via solo parallel ouderschap– en over wie voor wat betaalt.

Als geregistreerd  familiemediator, jurist en kindbehartiger is Margriet van Ham gespecialiseerd in het begeleiden van ouders om ondanks hun emoties tot praktische (nieuwe of aanvullende) afspraken te komen over (de kosten van) de zorg en opvoeding van hun kinderen.

Afspraken die niet alleen rekening houden met de leeftijd van de kinderen en hun specifieke behoeftes, maar ook maatwerk opleveren mbt de zorgverdeling en zaken als het tijdstip van halen en brengen, de viering van feestdagen, de invulling van vakanties, tussentijdse telefoongesprekken en sms’jes, zakgeld, onderling overleg over lopende kwesties, kleding kopen, kapper- en doktersbezoek, schoolkeuzes, ouderavonden, huiswerkbegeleiding, medicijn- , drugs- en alcoholgebruik, sociale media, verhuizingen en eventuele nieuwe partners. En maatwerk mbt de (besteding van de) kinderalimentatie en/of de onderlinge kostenverdeling, zodat ieder weet waaraan hij/zij toe is.

Afspraken waarin beide partijen zich kunnen vinden en die ze daarom zonder sabotage willen naleven. Afspraken die voorkomen dat kinderen met een loyaliteitsconflict te kampen krijgen of blijven kampen.

Daarnaast zorgt Margriet van Ham ervoor ervoor dat de gemaakte afspraken worden vastgelegd in een scheidingsconvenant en/of ouderschapsplan dat zo nodig aan de echtscheidingsbeschikking kan worden gehecht. Of in een aanvullend document als nieuwe omstandigheden dat nodig maken. Juist bij kinderen moet je soms een andere weg inslaan en mediation (of, als mediation u niet past, de informele geschillenoplossing door een derde bij parallel ouderschap) leent zich dan bij uitstek voor een snelle aanpassing.

Desgewenst en/of zo nodig werkt ze samen met een aantal advocaten en fiscalisten in de regio’s  Haarlem/ Heemstede/ Kennemerland/ de IJmond, Amsterdam, Alkmaar, Rotterdam, Almere en Den Haag. Maakt iemand liever gebruik van zijn eigen advocaat of fiscalist, dan is dat uiteraard geen enkel probleem.

Verder is Margriet ook beschikbaar als rechtbank-en Hofmediator of als “parenting coördinator”: via parenting coördination kunnen ouders hun conflicten op nog een andere manier oplossen dan via mediation of de rechter. De parenting coördinator helpt bij de uitvoering en naleving van het ouderschapsplan en bij wijzigingen in het ouderschapsplan. Er wordt net als bij mediation samen met de ouders gezocht naar een oplossing op maat. Komen de ouders er desondanks samen niet uit, dan kan de parenting coördinator bindende adviezen geven. Hierbij wordt het mediationpad uitdrukkelijk verlaten, want daarvoor is geen plaats in een mediation. Bij mediation houdt u juist samen het heft in handen en beslist u samen.

Meer weten (ook over mogelijkheid via Zoom met elkaar te spreken)?

Bel gerust: 06 21 14 33 28

Of mail naar mail@margrietvanham.nl