Uw kind – Loyaliteitsconflicten en parentificatie

Iedere ouder beseft het. Scheiden is niet eenvoudig als er een kind bij betrokken is. Vaak kiezen ouders dan ook pas voor scheiden als zij vergeefs alles hebben geprobeerd om hun relatie te redden. Een scheiding is niet altijd te voorkomen.

Mogelijke valkuilen voor ouderschap tijdens en na een scheiding zijn onder meer chronische conflicten tussen de ouders, ondermijnend gedrag en parentificatie (als een kind de ouderrol overneemt). Ook kunnen kinderen met hechtings-/gehechtheidsproblemen en/of met loyaliteitsconflicten te maken krijgen. Hoe dit zich uit, variëert al naar gelang de leeftijd en de persoonlijkheid van het kind in kwestie.

Margriet van Ham is MfN familiemediator en Kindbehartiger en heeft ervaring met kinderen van alle leeftijden; zij biedt u advies hoe u problemen kunt voorkomen of verhelpen en hoe u kunt bevorderen dat uw kind de scheiding goed verwerkt en zijn veerkracht behoudt of terugkrijgt.

Daarnaast kan zij u van dienst zijn bij het opstellen van een ouderschapsplan dat toegesneden is op de leeftijd en de specifieke behoeftes van ieder van uw kinderen en ook vastlegt welke afspraken zullen gelden mbt de kosten van hun verzorging en opvoeding; of met het aanpassen van het ouderschapsplan als veranderde omstandigheden of de ontwikkeling van uw kind dat nodig maken; verder biedt ze praktische tips over de manier waarop u uw kinderen kunt vertellen dat u uit elkaar gaat, over de vormgeving van uw ouderschap daarna, ook als het om baby’s gaat, over (het tempo van) de introductie van eventuele nieuwe partners en over faire stiefouderschapsplannen (“stiefplannen”) waardoor u en uw kinderen worden beschermd.

Tot slot praat zij, als u daarmee instemt, zelf met kinderen. Jonge kinderen vinden het vaak heerlijk hun verhaal te doen bij de mevrouw die ook hun ouders bijstaat. Maar ook oudere kinderen storten graag hun hart uit of wisselen graag eens met een onpartijdige derde van gedachten. Zie individuele gesprekken. Verder schrijft de wet tegenwoordig voor dat ouders in een ouderschapsplan vermelden in hoeverre de kinderen bij het opstellen daarvan zijn betrokken. Ook is het mogelijk om bij een conflict samen met uw kind te komen praten; vaak lijdt dit tot geweldige resultaten: ouder en kind komen tot een echt gesprek en verbeteren of herstellen hun band, dankzij de veilige setting met een onpartijdige derde erbij.

Margriet van Ham helpt kinderen het vertrouwen in zichzelf en hun beide ouders terug te vinden, weer onbezorgd kind te zijn en weerbaar op hun eigen vlotje verder te varen.

Indien nodig zorgt ze voor verwijzing naar een (kinder-)psycholoog.

Meer weten?

Bel gerust: 06 21 14 33 28

Of mail naar mail@margrietvanham.nl