Anders verder gaan?

Uw relatie verbeteren, weer bij of tot elkaar komen, scheiden, afspreken hoe u als ouders verder zult gaan, (andere) financiële afspraken maken? In al deze situaties bent u erbij gebaat als u het gevoel houdt of terugkrijgt dat u met elkaar overweg kunt en dat uw mening en persoonlijkheid er voor de ander toe doen. Relatietherapie, mediation of individuele gesprekken bieden daarbij hulp.

Ik help u graag

Individuele gesprekken of mediation

Iedereen worstelt wel eens met zichzelf tijdens een moeilijke periode in zijn leven. Het is niet altijd eenvoudig om dan de balans te hervinden of knopen door te hakken. Een persoonlijk gesprek met een onpartijdige derde kan daarbij helpen. Bijvoorbeeld wanneer u niet geheel tevreden bent over uw relatie. Of verliefd bent op een ander en een scheiding overweegt. Of problemen hebt met uw ouders. Bij relatie- en familieproblemen kunt u met mij als betrokken buitenstaander en klankbord met beroepsgeheim een nieuwe, heldere blik krijgen op uw situatie en mogelijkheden.

Voelt u hiervoor dan kunt u niet alleen een privé-gesprek aanvragen, maar ook kiezen voor mediation. In beide gevallen zijn ook ‘virtuele’ (audio- en/of video) afspraken mogelijk. Meer over mediation leest u via deze link: 

Lees meer

Relatietherapie / relatiemediation

Wanneer  uw relatie niet oplevert wat u of de ander ervan verwachtte, is het vaak erg moeilijk dat op vruchtbare wijze met elkaar te bespreken. De inbreng van een objectieve buitenstaander  kan dan helpen. Relatiegesprekken zijn spannend en kunnen soms confronterend zijn, maar bieden bovenal nieuwe perspectieven en rust. Mediator Margriet van Ham onderzoekt met beide partners hoe ze met elkaar omgaan en of ze daarmee bereiken wat ze willen. Eventuele patronen worden zichtbaar.

Lees meer

Scheiden of blijven?

Vrijwel zonder uitzondering zijn levenspartners boos, verdrietig, teleurgesteld, gefrustreerd of moedeloos wanneer hun relatie niet het succes is geworden dat ze ervan hadden verwacht of gehoopt. Ieder heeft zijn eigen reconstructies en waarheden. Het geheugen helpt ons veilig door de tijd, zegt professor Draaisma, bijzonder hoogleraar biologische psychologie in Groningen. Dat maakt het echter vaak moeilijk nog oog en begrip te hebben voor wat de ander beweegt. Ook is het niet altijd eenvoudig er achter te komen wat u zélf graag zou willen. Margriet van Ham helpt partners hun wensen te onderzoeken, te kijken wat er tussen hen gebeurt, patronen te herkennen en hierover met elkaar in gesprek te gaan.

Lees meer

Mediation, invalshoeken

Mediation, vrijwillig maar niet vrijblijvend. Kiezen voor een MfN – registermediator betekent dat u met ondersteuning van een onpartijdige derde actief op zoek gaat naar uw eigen oplossing voor een conflict of een concreet vraagstuk. Of zelf uw scheiding regelt. Als MfN – registermediator met de aantekening familiemediation is Margriet van Ham gespecialiseerd in familie-en scheidingsvraagstukken, alimentatieberekeningen, boedelscheidingen, communicatieverbetering en het hanteren (en respecteren) van emoties, waaronder de angst om gezichtsverlies te lijden of onrechtvaardig behandeld te worden en de behoefte u gerespecteerd en gewaardeerd te voelen.

Lees meer

Rechtspraak of mediation

Actualiteiten overzicht.
Let op: uw situatie kan anders zijn. In mediation kunt u onder begeleiding van een onpartijdige bemiddelaar met elkaar praten over uw specifieke belangen en samen argumenten vinden voor een andere beslissing.
Onderstaande uitspraken zijn door rechters  in een concreet geval gedaan en dienen hier slechts om u een idee te geven waarover mensen -soms jaren lang- procederen. In mediation kunt u er sneller en goedkoper uit zijn, met meer maatwerk. U staat niet tegenover elkaar, maar krijgt in een rustig gesprek over en weer oog voor wat de ander beweegt. En kunt daardoor samen de oplossing vinden die het beste in uw situatie past; wat vaak ook beter is voor uw (toekomstige) relatie. Meer weten over wat mediation in uw geval kan betekenen? Of meer weten over een andere mogelijkheid, namelijk parental coördination? Bel gerust: 06 21 14 33 28

 

Lees meer

Ouderschapsplan en mediation

Een scheiding is een ingrijpende gebeurtenis, vooral wanneer er kinderen bij betrokken zijn. Vrijwel geen scheidend ouderstel ontkomt aan heftige emoties als teleurstelling, rouw, woede, verdriet en angst.

Het is om deze reden niet altijd eenvoudig om toch tot goede afspraken met elkaar te komen over de kinderen.

Ouders kunnen bijvoorbeeld fors van mening verschillen over de vraag hoeveel tijd hun kinderen bij de ene ouder zullen doorbrengen en hoeveel bij de andere. Over de vraag of en zo ja hoeveel kinderalimentatie betaald moet worden. Over de hoogte van hun eventuele zorgkorting. Of verschillende opvattingen hebben over de juiste zorg voor hun baby’s en peuters, de benadering van hun puberkinderen dan wel de pro’s en contra’s van verhuizingen. Ook al hebben ze doorgaans beiden de wens dat hun kinderen zo min mogelijk onder de scheiding zullen lijden, tot evenwichtige volwassenen zullen opgroeien en een goede band zullen hebben met béide ouders.

Lees meer

Mediation bij scheiding / scheidingsbemiddeling / stappenplan bij samen scheiden

Scheiden is niet eenvoudig, ongeacht of u kinderen hebt.
 U zit in een periode met grote veranderingen in uw leven. Dit kan heftige emoties oproepen, juist nu u veel dingen moet regelen.

Hoe lastig scheiden ook is, samen scheiden via mediation kan extra verdriet en onnodige kosten voorkomen. Een ervaren mediator kan uw discussies in goede banen leiden, een veilig kader bieden, objectief informeren en tot creatieve oplossingen inspireren.

Familiemediator en jurist Margriet van Ham biedt die ondersteuning, zonder te betuttelen. Zij heeft de kennis en ervaring (20 jaar) om u allebei van dienst te zijn. Concreet en compleet, wat er ook speelt.

Lees meer

Scheidingsverwerking, apart of in mediation

Voor een optimaal verloop van een scheiding en het leven erna is het wenselijk dat de voormalige partners hun scheiding goed verwerken en zo nodig leren onderling weer redelijk te communiceren. Begrip voor het verband tussen elkaars verlies-ervaringen en de conflicten die u mogelijk had of hebt, helpt enorm hierbij.

Aandacht hiervoor bevordert een passend afscheid als partners, wat van wezenlijk belang is om niet in boosheid of verdriet te blijven steken en uw eigen leven weer richting te geven.

Als u samen kinderen hebt, blijft u daarnaast collega-ouders. In alle redelijkheid met elkaar kunnen praten, en met elkaar kunnen meedenken, is daarbij een belangrijke, zo niet essentiële steun. En helpt loyaliteitsconflicten bij de kinderen te voorkomen.

Lees meer

Uw kind - Voorkom loyaliteitsconflicten en parentificatie dankzij mediation

Iedere ouder beseft het. Scheiden is niet eenvoudig als er een kind bij betrokken is. Vaak kiezen ouders dan ook pas voor scheiden als zij vergeefs alles hebben geprobeerd om hun relatie te redden. Een scheiding is niet altijd te voorkomen.

Mogelijke valkuilen voor ouderschap tijdens en na een scheiding zijn onder meer chronische conflicten tussen de ouders, ondermijnend gedrag en parentificatie (als een kind de ouderrol overneemt). Ook kunnen kinderen met gehechtheidssproblemen en/of met loyaliteitsconflicten te maken krijgen. Hoe dit zich uit, variëert al naar gelang de leeftijd en de persoonlijkheid van het kind in kwestie.

Margriet van Ham is MfN familiemediator en Kindbehartiger en heeft ervaring met kinderen van alle leeftijden; zij biedt u advies hoe u problemen kunt voorkomen of verhelpen en hoe u kunt bevorderen dat uw kind de scheiding goed verwerkt en zijn veerkracht behoudt of terugkrijgt.

Lees meer