Scheiden of blijven?

Vrijwel zonder uitzondering zijn levenspartners boos, verdrietig, teleurgesteld, gefrustreerd of moedeloos wanneer hun relatie niet het succes is geworden dat ze ervan hadden verwacht of gehoopt.
Ieder heeft zijn eigen reconstructies en waarheden. Het geheugen helpt ons veilig door de tijd, zegt professor Draaisma, bijzonder hoogleraar biologische psychologie in Groningen. Dat maakt het echter vaak moeilijk nog oog en begrip te hebben voor wat de ander beweegt.
Ook is het niet altijd eenvoudig er achter te komen wat u zélf graag zou willen.
Margriet van Ham helpt partners hun wensen te onderzoeken, te kijken wat er tussen hen gebeurt, patronen te herkennen en hierover met elkaar in gesprek te gaan.
Daarnaast biedt ze handvatten op maat om negatieve spiralen om te buigen en anders verder te gaan.

Opnieuw als levenspartners, maar nu gelukkiger en met minder energie absorberende conflicten (via individuele gesprekkenrelatietherapie of relatiemediation).

Of als gescheiden ouders die in goed overleg (of via parallel ouderschap) hun kind(eren) verzorgen en opvoeden (via ouderschapsmediation). En die tevreden zijn met de afwikkeling van de zakelijke aspecten van hun scheiding: een goede vastlegging van de boedelverdeling, eerlijke afspraken over kinder-en partneralimentatie en duidelijke pensioenafspraken.

Meer weten (ook over mogelijkheid via Zoom met elkaar te spreken)?

Bel gerust: 06 21 14 33 28

Of mail naar mail@margrietvanham.nl