Mediation, invalshoeken

Mediation, vrijwillig maar niet vrijblijvend

Kiezen voor een MfN – registermediator betekent dat u met ondersteuning van een onpartijdige derde actief op zoek gaat naar uw eigen oplossing voor een conflict of vraagstuk. Of zelf met ondersteuning van uw mediator uw relatieproblemen het hoofd biedt of de afspraken met betrekking tot uw scheiding regelt of up-to-date maakt.

Als Mfn-registermediator met de aantekening familiemediation is Margriet van Ham gespecialiseerd in relatie- en familiekwesties, scheidingsbemiddeling en communicatieverbetering. Wat hierbij naast haar juridische en psychologische opleiding helpt, is dat zij 20 jaar mediation- ervaring  heeft en dus ervaren is in het hanteren (en respecteren) van heftige emoties, waaronder de angst om gezichtsverlies te lijden of onrechtvaardig behandeld te worden en de behoefte u gerespecteerd en gewaardeerd te voelen. En weet hoe ze u houvast kan bieden, zodat u weer grip krijgt op uw situatie. Dat vraagt kunnen zien wat nodig is en het vermogen om vanuit verschillende perspectieven – oftewel met een zo ruim mogelijke blik – naar de situatie te kijken. Juist datgene wat erg lastig is als je persoonlijk in een conflict of kwestie bent betrokken.

U krijgt hierdoor de kans om vruchtbaar met de ander te praten over de wensen die u allebei hebt en een toekomstgerichte oplossing te bereiken waarin ieder zich kan vinden. Mét informed consent: u krijgt gedegen voorlichting en uitleg. Zowel over de juridische invalshoeken als over de systemische en psychologische aspecten van uw situatie.

De bereikte maatoplossing wordt in de meeste gevallen vastgelegd in een overeenkomst, scheidingsconvenant en/of ouderschapsplan.  Of in een document dat uw bestaande afspraken up-to-date maakt. Uw (nieuwe) afspraken komen helder en concreet op papier. Na ondertekening hebben ze volledige rechtsgeldigheid, uiteraard binnen de grenzen van de wet.

Een mediator is geen scheidsrechter en wijst niet een schuldige aan. Wel spant een mediator zich in u duidelijkheid te helpen krijgen over waar het de ander en uzelf nu écht om gaat.

Onwrikbare standpunten maken plaats voor de uitwisseling en uitleg van elkaars belangen. Met als resultaat dat u met elkaar gaat meedenken, waardoor een bevredigende oplossing binnen handbereik komt. Partijen moeten wel zélf de slag willen maken.

Mediation is bedoeld voor mensen die, al is het slechts diep in hun hart, bereid zijn elkaar tegemoet te komen, of althans echt naar elkaar te luisteren, om een conflict of vraagstuk op te lossen. Maar daar wel een onpartijdig iemand bij willen hebben om hun discussie in goede banen te leiden, een veilig kader te bieden, objectief te informeren of tot creatieve oplossingen te inspireren.

Mediation is bij uitstek geschikt bij het maken  of aanpassen van ouderschapsplannen, bij een verschil van mening over de opvoeding van een kind, bij familie- en relatieproblemen of bij of na een scheiding.

Al deze situaties hebben enerzijds gemeen dat de emoties hoog kunnen oplopen en anderzijds dat u er doorgaans bij gebaat bent uw onderlinge relatie in stand te houden of te verbeteren. Al was het maar door in elk geval werkbare afspraken te maken voor de toekomst of vrede te krijgen met een bepaalde oplossing of situatie.

Margriet van Ham is specialist in ouderschaps– en relatiemediation, scheidingsbemiddeling, alimentatieberekeningen, boedelverdelingen en  conflictcoaching.  Ook is ze officieel Kindbehartiger.

Als MfN – registermediator heeft zij niet alleen veel ervaring en de verplichting om zich voortdurend in haar vak bij te scholen (zo volgde ze onder meer nascholing in  alimentatierekenen, de fiscale aspecten van scheiden, dwang- en terugtrekgedrag bij volwassenen, de inzichten en belangrijke accentverleggingen van Lieven Migerode m.b.t. E.F.T. (emotionally focused therapy), traumaverwerking voor kinderen, contextuele therapie, persoonlijkheidsproblematiek, attachment-aspecten, scheidingsverwerking en het belang van erkenning), maar hanteert zij ook de MfN-voorwaarden voor mediation (te vinden via deze link), waarin vrijwilligheid en vertrouwelijkheid een sleutelrol spelen. En goede informatie (ook over actuele ontwikkelingen in de  rechtspraak) belangrijk is. Dat zij redacteur is bij de Kennisbank Familierecht van Split-online (en daardoor dagelijks de nieuwe rechtspraak ziet), is hierbij zeker van nut.

De geheimhoudingsplicht waaraan mediator en cliënten zijn onderworpen heeft als voordeel dat cliënten vrijuit kunnen praten over mogelijke pijnpunten en oplossingen en het in eigen hand hebben of en wanneer zij met het inhoudelijke resultaat naar buiten treden. Dit laatste mag alleen als alle partijen hiermee instemmen.

Een en ander betekent overigens niet dat mediation vrijblijvend is: wie kiest voor mediation, tekent een mediationovereenkomst waarin hij/zij zich verplicht zich voor het bereiken van een oplossing in te zetten. Aan de andere kant staat het ieder vrij, ook de mediator, om de mediation te beëindigen, wanneer die niet meer als zinvol wordt ervaren. De praktijk wijst uit dat dit kader de betrokkenen veel steun biedt om iets van de gesprekken te maken.

Nuttige website over scheiden en wat erbij komt kijken: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/scheiden

Meer weten (ook over mogelijkheid via Zoom met elkaar te spreken)?

Bel gerust: 06 21 14 33 28

Of mail naar mail@margrietvanham.nl