Grootouders willen schenken onder voorwaarden

Door grootouders beoogde schenking aan kleinkinderen met bewindvoering. Verreikende voorwaarden mbt levensstijl: “Al hetgeen uit de onderhavige schenking wordt verkregen, waaronder begrepen de revenuen en herbeleggingen daarvan, zal onder bewind staan. (…) Met betrekking tot dit bewind gelden de volgende bepalingen: a. Het bewind vangt heden aan en eindigt als de jongste van de onderbewindgestelden…

Vier jaar procederen is niet nodig als je voor een oplossing in mediation kiest

Hof: 1. aan veroordeling man om verdeling woning “tot stand te brengen” kan geen dwangsom verbonden worden; 2. functie gebruiksvergoeding is bieden schadeloosstelling voor gemist gebruik of genot van een woning. In casu 4 % over hele periode op zijn plaats; 3. overwaarde wordt mede bepaald door de opgebouwde (netto) waarden vd aan die hypotheek…

Co-ouders met verschillende woonplaatsen

Co-ouders met verschillende woonplaatsen. Belang werkende alleenstaande vader en zoon van 4 om hem in te schrijven op basisschool in zijn eigen woonplaats A weegt zwaarder weegt dan belang niet-buitenshuis werkende moeder met partner en tweede kind om zoon in haar woonplaats B op school te kunnen inschrijven. Vader kan zoon zo zelf op zijn…

Licht je kind tijdig in als het donorkind is of geadopteerd!

Als statusvoorlichting pas wordt gegeven als kind (2010) zelf vragen gaat stellen, is dat te laat. Volgens de Raad voor de Kinderbescherming heeft zich bij het kind dan al een hele worsteling afgespeeld. Dit maakt naar het oordeel van het hof dat kind bij het nog langer uitblijven van statusvoorlichting ernstig in zijn identiteitsontwikkeling wordt…

Kan #zaaddonor vervangende toestemming krijgen tot erkenning kind?

De rechter besloot in dit geval van wel omdat hij “intended family life” vast vond staan. Noot: altijd verstandig om in mediation te gaan bij zulke belangrijke voornemens als zaad geven/zaad ontvangen. De familiemediator kan uw bedoelingen en afspraken deugdelijk vastleggen en u begeleiden als er onverhoopt verschil van mening ontstaat. Bel gerust: 06 21…

Mag moeder met kinderen verhuizen?

Moeder krijgt geen vervangende toestemming om met kinderen van Ridderkerk naar Hoofddorp te verhuizen. Rechter vindt dat er geen objectieve (dringende) noodzaak voor de verhuizing bestaat. Hoofdverblijfplaats kinderen bij vader in Ridderkerk bepaald. Noot familiemediator Margriet van Ham: uit de beschikking van de rechtbank blijkt dat de ouders (die een 50-50-zorgverdeling hadden) onderling al afspraken…

Mag je adoptiezoon onvolledig inlichten over zijn afkomst?

Ieder kind heeft recht te weten van welke ouder het afstamt. Op juridische ouders rustte verplichting om adoptiezoon uit eigen beweging alle hun bekende informatie te verstrekken. Smartengeld voor adoptiezoon:€ 13.200.   Noot: raadpleeg een familiemediator om te overleggen wanneer het tijd is om statusvoorlichting te geven. Zij kan u hierbij begeleiden, ook als u…