Afwikkeling woonlasten gemeenschappelijke woning ex-echtelieden

Afwikkeling woonlasten gemeenschappelijke woning ex-echtelieden. Afspraak dat vrouw en man ieder helft van de woonlasten zouden blijven betalen, ook al bleef alleen man er wonen. Hof: vrouw (bijgestaan door advocaat) had voorwaarden helder moeten formuleren. Nu zij dit niet deed, komt dit voor haar rekening en risico. Gezien financiële positie man redelijk dat hij nakoming…