Géén vervangende toestemming voor erkenning. Hechtingsrelatie moeder-kind zou hierdoor worden verstoord

Rechtbank stelt vast dat Marokkaanse wetgeving de erkenning abi art. 10:95 BW niet kent. “Aannemen van vaderschap” vestigt namelijk geen familierechtelijke betrekkingen of verplichtingen t.a.v. zorg en vermogen kind. Nu kind zijn gewone verblijfplaats in Nederland heeft en erkenning naar Ned. recht wél mogelijk is, is Ned. recht van toepassing op bevoegdheid Marokkaanse verwekker tot erkenning en…

Wat vader kan doen als kind van (bijna) 12 geen toestemming geeft voor erkenning

Rechtbank wijst verzoeken vader tot vervangende toestemming moeder voor erkenning en tot contactherstel toe, ondanks de bezwaren van moeder en kind en ondanks de andersluidende adviezen van de bijzondere curator en de Raad voor de Kinderbescherming. Ook zal het kind zelf toestemming moeten geven, omdat het bijna 12 is. Als kind geen toestemming geeft, kan…