Samengeleefd zonder afspraken

HR over vorderingsrecht vrouw die samenwoonde zonder huwelijk, geregistreerd partnerschap, samenlevingscontract of andere afspraken. Vrouw (of haar moeder) investeerde ca 66.000 euro (of meer) in verbouwing woning van de man. Recht op vergoeding van de investering? Analoge toepassing van art. 1:87 BW? Gemeenschap in de zin van titel 3.7 BW? Ongerechtvaardigde verrijking man door besparing…

Afwikkeling woonlasten gemeenschappelijke woning ex-echtelieden

Afwikkeling woonlasten gemeenschappelijke woning ex-echtelieden. Afspraak dat vrouw en man ieder helft van de woonlasten zouden blijven betalen, ook al bleef alleen man er wonen. Hof: vrouw (bijgestaan door advocaat) had voorwaarden helder moeten formuleren. Nu zij dit niet deed, komt dit voor haar rekening en risico. Gezien financiële positie man redelijk dat hij nakoming…