Foto’s op sociale media: je geeft de organisatie het recht om deze naar eigen inzicht te gebruiken

Hof: bij plaatsen van foto’s op sociale media worden rechten gegeven aan organisatie om de geplaatste foto’s naar eigen inzicht te gebruiken. Plaatsen van foto’s en/of filmpjes van kind door moeder op sociale media, daarom niet in belang kind, zodat hof moeder verbiedt dit te doen. Hierbij is ook de jonge leeftijd van kind (6)…

Moeder hoeft niet terug te verhuizen

Moeder op eigen houtje naar België verhuisd. Hof geeft haar alsnog vervangende toestemming. Verhuizing niet louter te bestempelen als ultieme poging moeder om vader uit leven kinderen te weren en zijn inspanningen te frustreren om een rol van betekenis in het leven van de kinderen te spelen. Onderliggende systeemproblematiek is eerder onderbelicht geweest en moeder…

Parallel ouderschap: geen bemoeienis, maar wel informatie

Vader krijgt medegezag, ondanks verstoorde communicatie nu ouders voor parallel ouderschap (PO) kiezen. Er hoeft dan tussen hen geen communicatie over alledaagse- en opvoedingszaken plaats te vinden en de ene ouder mag zich niet bemoeien met de opvoeding van de ander. Hierdoor zullen kinderen geen last meer hebben van ontbreken samenwerking. Binnen PO- traject leren…

Ouderonthechting leidt tot wijziging hoofdverblijf kind: voortaan bij vader

Uitgebreide schets vormen van ouderonthechting. Vanuit een heftig loyaliteitsconflict wordt door het kind voor één van de ouders gekozen (de coalitie-ouder) en wordt de andere ouder buiten gesloten. Rapport beschrijft – indringend – de korte termijn gevolgen van ouderonthechting voor het kind (zoals onrust en stress, verschillende boodschappen over dezelfde kwestie of gebeurtenis aan de…

Vader met “smet” mag met dochtertje verhuizen

Vader krijgt vervangende toestemming om met dochtertje (2014) te verhuizen. Noodzaak zit erin dat vader een “smet” over zich heeft door melding moeder van seksueel misbruik (zaak geseponeerd). Ouders verschillen over de impact van deze beschuldiging en over de vraag of meisje nog voor partijtjes en speelafspraken wordt uitgenodigd. Maar indien vader zich niet prettig…