Zonder toestemming verhuisde moeder moet terug

Hof: zonder toestemming verhuisde moeder met eenhoofdig gezag moet met 3 kinderen (2015, 2018 en 2021) binnen 1 week terug verhuizen naar regio vader in afwachting beslissing bodemrechter. Tevens verbod de 2 oudsten uit te schrijven van hun kinderopvang/school/voetbalclub in regio vader. Doet moeder dat niet, dan worden twee van de drie kinderen toevertrouwd aan…

Kinderen niet gestimuleerd naar vader te gaan

Dat kinderen bang zijn voor vader, heeft moeder onvoldoende onderbouwd. Van actief stimuleren om contact te hebben met vader geen sprake wanneer moeder met kinderen naar huis vader rijdt en vraagt of ze bij vader willen verblijven. Moeder legt daarmee verantwoordelijkheid voor contact met vader en beslissing daarover bij kinderen. Deze daarvoor nog te jong…

Ook bij eenhoofdig gezag mag je niet zomaar met jullie kind(eren) verhuizen

Hof: zonder toestemming verhuisde moeder met eenhoofdig gezag moet binnen 1 week met 3 kinderen (2015, 2018 en 2021) terug verhuizen naar regio vader in afwachting beslissing bodemrechter. Tevens verbod de 2 oudsten uit te schrijven van hun kinderopvang/school/voetbalclub in regio vader. Doet moeder dat niet, dan worden twee van de drie kinderen toevertrouwd aan…

Samenwonen met je gewezen partner. Vervalt dan je alimentatieverplichting?

Hof Arnhem-Leeuwarden: samenwonen met je gewezen partner valt niet onder het bereik van artikel 1:160 BW. Geen onverschuldigde betaling van man die alimentatie bleef betalen nadat hij met voormalig geregistreerd partner was gaan samenwonen. Vordering (in reconventie) tot terugbetaling van € 54.598,56 afgewezen. Noot mediator: partijen hadden wel kunnen afspreken dat de alimentatieverplichting nadat ze weer…

Coalitie-ouder mag voorlopig slechts begeleid contact met dochter. Hoofdverblijfplaats naar vader

Rechtbank deelt zorg Raad over niet-hiërarchische ouder-kindrelatie. Het lukt moeder niet om vanuit haar ouderrol ruimte voor kind te creëren in contact met vader. Kind vertoont sterk zelfbepalend gedrag en wat ze zegt past niet bij haar leeftijd. HVP naar vader die belang kind structureel boven eigen belang stelde. Met korte pauze in moeder-dochtercontact, waarna…

Ontwikkelingstaak kind van twee zeer verschillende ouders: meisje moet hun verschillen, die ook in haar zitten, samenbrengen

Rechter: hoewel sociale leven kind de nodige uitdagingen met zich mee brengt, geen reden om huidige zorgregeling aan te passen. Wat meeweegt, is dat man voor zijn werk regelmatig langere periodes weg is. Juist als hij er wel is, moet kind voldoende tijd met hem kunnen doorbrengen. Ze is kind van twee zeer verschillende ouders…

Informatieregeling mag niet worden misbruikt

Omdat vader in kader informatieregeling ontvangen foto’s niet gebruikt cf doel waarvoor zij worden gegeven en de kinderen last hebben van wijze waarop hij de foto’s openbaar maakt, oordeelt hof dat belang kinderen bij eerbiediging van hun persoonlijke levenssfeer op dit punt prevaleert boven belang vader om ook door middel van foto’s geïnformeerd te worden…

Bezwaren vader tegen corona-vaccinatie verworpen

Coronavaccinatie. 12-Jarige maakt gebruik van de informele rechtsingang om vervangende toestemming te krijgen voor vaccinatie tegen corona. Bezwaren vader tegen vaccinatie verworpen. Zwaarwegend belang jongen bij vaccinatie, terwijl de door vader ervaren risico’s op de lange termijn iedere feitelijke grondslag missen. Op basis huidige wetenschappelijke inzichten geen denkbare risico’s op lange termijn die overeenkomen met…