Intentioneel ouderschap

“Intentioneel ouderschap”: bij elk van de ouders bestond kinderwens zonder dat tussen hen sprake was (en is) van een affectieve relatie. Tweede rechtszaak moeder om vervangende toestemming om naar Friesland te verhuizen leidt opnieuw tot afwijzing. De belangenafweging valt ten gunste van vader uit. Beoogde verhuizing staat in weg aan wekelijkse omgang tussen vader en…

HVP verdelen? En hoe zit het met organisatie en kosten partijtjes?

Exacte 50-50- verdeling zorgtaken ouders betekent niet dat HVP kinderen over ouders verdeeld moet worden. Hier risico van concurrentiestrijd tussen ouders. Dat kan er toe leiden dat er tussen kinderen onderling verwijdering ontstaat. Ook beslissing over kosten BSO die vader nodig heeft: kosten daarvoor niet zo hoog, dat basisbehoefte kinderen moet worden verhoogd. Kosten ook…

Woonlandfactor kan behoefte kind beïnvloeden: lagere kinderalimentatie als kind woont in Sri Lanka

Vervangende toestemming voor moeder om met kind naar Sri Lanka te verhuizen. Vaststelling videobelregeling tussen vader en kind. Bij vaststelling kinderalimentatie houdt rechtbank rekening met ‘woonlandfactor’ op basis van de Wet op het Woonlandbeginsel in de Sociale Zekerheid en de daarbij behorende Regeling: levensstandaard voor Sri Lanka 40% lager dan die van Nederland, behoefte kind…

Social media

Vader kan terecht bezwaar hebben tegen het plaatsen van foto’s van kind op social media. Maar daarover dient hij eerst in overleg te gaan met moeder. Moeder heeft ter zitting diverse aanbiedingen gedaan om vader tegemoet te komen. Zo heeft ze aangeboden om geen foto’s te plaatsen waarop kind zichtbaar in beeld is, is zij…

Financiële situatie ouders kan relevant zijn voor bepaling hoofdverblijfplaats kind

Deze co-ouders zijn als ouders volstrekt gelijkwaardig. Vader heeft naar eigen zeggen een prima inkomen en een hoger inkomen dan moeder (met inkomen onder bijstandsniveau). In belang kind dat beide ouders financieel in staat zijn om voor hem te zorgen en dat hij bij beide ouders een enigszins vergelijkbaar welstandsniveau ervaart. Daarom is het financieel…

Bijtelling opvangkosten bij tabelbehoefte

Hof houdt naast de maximale tabelbehoefte rekening met zowel kosten kinderdagverblijf als kosten thuisoppas. De tabelbehoefte bevat echter ook een component voor #opvangkosten. Het hof begroot deze in deze zaak op € 200,- per maand voor beide kinderen. Dat bedrag brengt het hof in mindering op de opvangkosten die bij de tabelbehoefte worden opgeteld. Verder houdt…