Vakanties, feestdagen en studiedagen: maak goede afspraken!

In bijlage bij het ouderschapsplan staat het volgende opgenomen over de vakanties, feestdagen of een weekend of nachten weg van de minderjarigen: “In gezamenlijk overleg en met wederzijdse toestemming”. Hoe gaat de voorzieningenrechter om met verzoek vader tot veroordeling moeder mee te werken aan de door hem geformuleerde vakantieverdeling voor de jaren 2020, 2021 en…

Vader spreekt netwerk moeder aan op zijn Facebookpagina

Gedaagde vader, die netwerk moeder aansprak via Facebook, verscheen niet ter zitting. Niettemin afwijzing vordering moeder tot verbod op (negatieve) uitlatingen van de man over de vrouw op sociale media en afwijzing vordering tot plaatsen rectificatie: afweging recht op bescherming goede naam en privacy moeder vs recht op vrijheid van meningsuiting vader. Het facebookbericht dat…

Rechter beveelt moeder om terug te verhuizen van Den Haag naar Rotterdam

Rechter beveelt moeder om terug te verhuizen van Den Haag naar Rotterdam. Moeder gunt vader, aldus de rechter, kennelijk alleen een (wezenlijke) rol in leven minderjarige, indien aan haar eigen wensen en behoeftes wordt voldaan. De man zou hierdoor in afhankelijke positie tov de vrouw komen te verkeren, welke positie zich niet verhoudt met gelijkwaardig…

Rechter beslist over gezag vader die zijn jongste kind niet wil zien

Rechter: vader, die zijn vierde kind (2015) niet wil zien en geen hulp wil, ongeschikt voor medegezag over zijn oudste 3 kinderen. Hof tegen oudste kind (2007). “Beter dat jullie moeder nu voortaan alleen de beslissingen over jullie neemt. Dan kan zij ook …de hulp die jullie gaan krijgen (systeemtherapie; MvH) regelen.. Die hulp is…