Vader spreekt netwerk moeder aan op zijn Facebookpagina

Gedaagde vader, die netwerk moeder aansprak via Facebook, verscheen niet ter zitting. Niettemin afwijzing vordering moeder tot verbod op (negatieve) uitlatingen van de man over de vrouw op sociale media en afwijzing vordering tot plaatsen rectificatie: afweging recht op bescherming goede naam en privacy moeder vs recht op vrijheid van meningsuiting vader. Het facebookbericht dat…

Rechter beveelt moeder om terug te verhuizen van Den Haag naar Rotterdam

Rechter beveelt moeder om terug te verhuizen van Den Haag naar Rotterdam. Moeder gunt vader, aldus de rechter, kennelijk alleen een (wezenlijke) rol in leven minderjarige, indien aan haar eigen wensen en behoeftes wordt voldaan. De man zou hierdoor in afhankelijke positie tov de vrouw komen te verkeren, welke positie zich niet verhoudt met gelijkwaardig…

Rechter beslist over gezag vader die zijn jongste kind niet wil zien

Rechter: vader, die zijn vierde kind (2015) niet wil zien en geen hulp wil, ongeschikt voor medegezag over zijn oudste 3 kinderen. Hof tegen oudste kind (2007). “Beter dat jullie moeder nu voortaan alleen de beslissingen over jullie neemt. Dan kan zij ook …de hulp die jullie gaan krijgen (systeemtherapie; MvH) regelen.. Die hulp is…

Omgangsregeling kun je niet zomaar opschorten

Rechter: geen gebiedsverbod voor vader. Niet aangetoond dat vader zich – buiten momenten omgangsregeling – onaangekondigd begeeft rondom woning moeder en dat hij haar lastigvalt en bedreigt. Uit overgelegde foto’s blijkt bovendien dat vader daar alleen is op dagen en tijdstippen die in omgangsregeling staan. Dat tussen pp discussie is over de invulling van deze…

Voetbalwedstrijd zoon gaat voor contactregeling

Rechter: in belang zoon dat voetbalwedstrijden op zaterdag vóórgaan op de contactregeling tussen hem en vader. Onweersproken dat zoon voetballen heel leuk vindt. Kunnen deelnemen aan de voetbalwedstrijden is goed voor zijn sociaal-emotionele ontwikkeling. Echtscheiding ouders en contactregeling met vader mogen niet tot gevolg hebben dat sportactiviteiten zoon geen doorgang kunnen vinden. Indien zoon in…

Verzoek grootouders om omgangsregeling afgewezen

Afwijzing verzoek grootouders om omgangsregeling met kleinkinderen. Anders dan rb acht Hof grootouders ontvankelijk in verzoek om omgangsregeling: dat er geen omgang meer is, omdat moeder dit niet langer toestaat, is niet voldoende om eenmaal bestaand family life te verbreken. Omgang zelf echter in strijd met zwaarwegende belangen (klein)kinderen. Relatie moeder/grootouders ernstig verstoord en niet…

Respectloze reactie ex leidt tot reprimande rechter

Rechter: ook wanneer vader zich kennelijk uitgedaagd voelt door wat moeder zegt of doet – zoals hij, overigens zonder enige onderbouwing, stelt – en hij vervolgens vanuit zijn gevoelens reageert, zijn de app-berichten naar toon en inhoud onbetamelijk en misplaatst en getuigen zij van een respectloze houding jegens moeder in persoon en in haar hoedanigheid…