Seksueel misbruik. Vader gezag ontnomen. Ook geen omgang meer

Vader evident ongeschikt nog langer gezag over kinderen uit te oefenen. Door seksueel misbruik heeft hij zijn plichten als gezaghebbende ouder geschonden, grenzen kinderen ernstig overschreden en inbreuk gemaakt op hun integriteit en het onvoorwaardelijke vertrouwen dat kind als uitgangspunt zou mogen en moeten hebben in een ouder. “Anderszins in belang kinderen noodzakelijk” dat ouderlijk…

Bepaling gewone verblijfplaats kind/Hoe vertel je je kind over je scheiding?

Gewone verblijfplaats minderjarige is plaats waarmee kind onmiddellijk voorafgaand aan achterhouding maatschappelijk de nauwste bindingen heeft. Feiten en omstandigheden die zowel naar Nederland als naar België verwijzen. Doorslaggevend is de intentie van de ouders en de wijze waarop hieraan uitvoering is gegeven. Hof weegt voor de beoordeling hiervan onder meer het volgende mee: tandartsbehandelingen, adressering…

Géén vervangende toestemming voor erkenning. Hechtingsrelatie moeder-kind zou hierdoor worden verstoord

Rechtbank stelt vast dat Marokkaanse wetgeving de erkenning abi art. 10:95 BW niet kent. “Aannemen van vaderschap” vestigt namelijk geen familierechtelijke betrekkingen of verplichtingen t.a.v. zorg en vermogen kind. Nu kind zijn gewone verblijfplaats in Nederland heeft en erkenning naar Ned. recht wél mogelijk is, is Ned. recht van toepassing op bevoegdheid Marokkaanse verwekker tot erkenning en…

Overwaardeclausule en conservatoir derdenbeslag

Overwaardeclausule. In art. 4 van de vaststellingsovereenkomst zijn partijen overeengekomen dat indien de man de woning binnen een termijn van vijf jaar na datum van levering overdraagt aan een derde een eventueel gerealiseerde overwaarde bij helfte tussen partijen zal worden gedeeld. De voorzieningenrechter deelt de lezing van de vrouw dat het op de weg van…

Zonder toestemming verhuisde moeder moet terug

Hof: zonder toestemming verhuisde moeder met eenhoofdig gezag moet met 3 kinderen (2015, 2018 en 2021) binnen 1 week terug verhuizen naar regio vader in afwachting beslissing bodemrechter. Tevens verbod de 2 oudsten uit te schrijven van hun kinderopvang/school/voetbalclub in regio vader. Doet moeder dat niet, dan worden twee van de drie kinderen toevertrouwd aan…

Kinderen niet gestimuleerd naar vader te gaan

Dat kinderen bang zijn voor vader, heeft moeder onvoldoende onderbouwd. Van actief stimuleren om contact te hebben met vader geen sprake wanneer moeder met kinderen naar huis vader rijdt en vraagt of ze bij vader willen verblijven. Moeder legt daarmee verantwoordelijkheid voor contact met vader en beslissing daarover bij kinderen. Deze daarvoor nog te jong…

Ook bij eenhoofdig gezag mag je niet zomaar met jullie kind(eren) verhuizen

Hof: zonder toestemming verhuisde moeder met eenhoofdig gezag moet binnen 1 week met 3 kinderen (2015, 2018 en 2021) terug verhuizen naar regio vader in afwachting beslissing bodemrechter. Tevens verbod de 2 oudsten uit te schrijven van hun kinderopvang/school/voetbalclub in regio vader. Doet moeder dat niet, dan worden twee van de drie kinderen toevertrouwd aan…