Verbod aan vader om te vertellen dat kind een KOPP-kind is, dat de vrouw aan een psychiatrische stoornis lijdt en psychosen heeft, dat zij lijdt aan autisme, het syndroom van Asperger en/of dat zij verbaal agressief gedrag dan wel labiel gedrag vertoont

Sprake is van een patroon waarbij de man het standpunt inneemt dat de vrouw aan diverse (psychische) stoornissen lijdt. Dit patroon belast het contact tussen partijen waardoor de verhouding tussen partijen verstoord raakt. Partijen zijn de ouders van vierjarig kind. Zij oefenen gezamenlijk het gezag over haar uit. De bij partijen over en weer ervaren…

Niet constructief als ouders samenwerken kan tot geheel of gedeeltelijk verlies van ouderlijk gezag leiden

Partiële toewijzing verzoek vader gezamenlijk gezag te beëindigen. Patroon waarbinnen moeder niet constructief overlegt over beslissingen die ouders samen moeten nemen. Als rechtbank alleen gezag moeder beëindigt over één kind, dan kan daar een positief effect van uit gaan voor beide kinderen. Het kan namelijk een signaal zijn voor moeder dat zij, als zij niet…

Geen parallel ouderschap als communicatie geheel ontbreekt

Rechtbank Den Haag: Wezen van gezamenlijk gezag is dat ouders dit gezamenlijk uitoefenen. Daarvoor adequate communicatie vereist. Niet werkbaar als ouders, omdat elke communicatie ontbreekt, gezagskwesties telkens opnieuw aan de rechter moeten voorleggen om weer verder te kunnen. Niet de bedoeling dat permanent een maatregel als OTS nodig is om ervoor te zorgen dat ouders,…

Foto’s op sociale media: je geeft de organisatie het recht om deze naar eigen inzicht te gebruiken

Hof: bij plaatsen van foto’s op sociale media worden rechten gegeven aan organisatie om de geplaatste foto’s naar eigen inzicht te gebruiken. Plaatsen van foto’s en/of filmpjes van kind door moeder op sociale media, daarom niet in belang kind, zodat hof moeder verbiedt dit te doen. Hierbij is ook de jonge leeftijd van kind (6)…

Moeder hoeft niet terug te verhuizen

Moeder op eigen houtje naar België verhuisd. Hof geeft haar alsnog vervangende toestemming. Verhuizing niet louter te bestempelen als ultieme poging moeder om vader uit leven kinderen te weren en zijn inspanningen te frustreren om een rol van betekenis in het leven van de kinderen te spelen. Onderliggende systeemproblematiek is eerder onderbelicht geweest en moeder…