Géén vervangende toestemming voor erkenning. Hechtingsrelatie moeder-kind zou hierdoor worden verstoord

Rechtbank stelt vast dat Marokkaanse wetgeving de erkenning abi art. 10:95 BW niet kent. “Aannemen van vaderschap” vestigt namelijk geen familierechtelijke betrekkingen of verplichtingen t.a.v. zorg en vermogen kind. Nu kind zijn gewone verblijfplaats in Nederland heeft en erkenning naar Ned. recht wél mogelijk is, is Ned. recht van toepassing op bevoegdheid Marokkaanse verwekker tot erkenning en…

Overwaardeclausule en conservatoir derdenbeslag

Overwaardeclausule. In art. 4 van de vaststellingsovereenkomst zijn partijen overeengekomen dat indien de man de woning binnen een termijn van vijf jaar na datum van levering overdraagt aan een derde een eventueel gerealiseerde overwaarde bij helfte tussen partijen zal worden gedeeld. De voorzieningenrechter deelt de lezing van de vrouw dat het op de weg van…

Zonder toestemming verhuisde moeder moet terug

Hof: zonder toestemming verhuisde moeder met eenhoofdig gezag moet met 3 kinderen (2015, 2018 en 2021) binnen 1 week terug verhuizen naar regio vader in afwachting beslissing bodemrechter. Tevens verbod de 2 oudsten uit te schrijven van hun kinderopvang/school/voetbalclub in regio vader. Doet moeder dat niet, dan worden twee van de drie kinderen toevertrouwd aan…

Kinderen niet gestimuleerd naar vader te gaan

Dat kinderen bang zijn voor vader, heeft moeder onvoldoende onderbouwd. Van actief stimuleren om contact te hebben met vader geen sprake wanneer moeder met kinderen naar huis vader rijdt en vraagt of ze bij vader willen verblijven. Moeder legt daarmee verantwoordelijkheid voor contact met vader en beslissing daarover bij kinderen. Deze daarvoor nog te jong…

Ook bij eenhoofdig gezag mag je niet zomaar met jullie kind(eren) verhuizen

Hof: zonder toestemming verhuisde moeder met eenhoofdig gezag moet binnen 1 week met 3 kinderen (2015, 2018 en 2021) terug verhuizen naar regio vader in afwachting beslissing bodemrechter. Tevens verbod de 2 oudsten uit te schrijven van hun kinderopvang/school/voetbalclub in regio vader. Doet moeder dat niet, dan worden twee van de drie kinderen toevertrouwd aan…

Samenwonen met je gewezen partner. Vervalt dan je alimentatieverplichting?

Hof Arnhem-Leeuwarden: samenwonen met je gewezen partner valt niet onder het bereik van artikel 1:160 BW. Geen onverschuldigde betaling van man die alimentatie bleef betalen nadat hij met voormalig geregistreerd partner was gaan samenwonen. Vordering (in reconventie) tot terugbetaling van € 54.598,56 afgewezen. Noot mediator: partijen hadden wel kunnen afspreken dat de alimentatieverplichting nadat ze weer…

Coalitie-ouder mag voorlopig slechts begeleid contact met dochter. Hoofdverblijfplaats naar vader

Rechtbank deelt zorg Raad over niet-hiërarchische ouder-kindrelatie. Het lukt moeder niet om vanuit haar ouderrol ruimte voor kind te creëren in contact met vader. Kind vertoont sterk zelfbepalend gedrag en wat ze zegt past niet bij haar leeftijd. HVP naar vader die belang kind structureel boven eigen belang stelde. Met korte pauze in moeder-dochtercontact, waarna…