HVP verdelen? En hoe zit het met organisatie en kosten partijtjes?

Exacte 50-50- verdeling zorgtaken ouders betekent niet dat HVP kinderen over ouders verdeeld moet worden. Hier risico van concurrentiestrijd tussen ouders. Dat kan er toe leiden dat er tussen kinderen onderling verwijdering ontstaat. Ook beslissing over kosten BSO die vader nodig heeft: kosten daarvoor niet zo hoog, dat basisbehoefte kinderen moet worden verhoogd. Kosten ook…

Woonlandfactor kan behoefte kind beïnvloeden: lagere kinderalimentatie als kind woont in Sri Lanka

Vervangende toestemming voor moeder om met kind naar Sri Lanka te verhuizen. Vaststelling videobelregeling tussen vader en kind. Bij vaststelling kinderalimentatie houdt rechtbank rekening met ‘woonlandfactor’ op basis van de Wet op het Woonlandbeginsel in de Sociale Zekerheid en de daarbij behorende Regeling: levensstandaard voor Sri Lanka 40% lager dan die van Nederland, behoefte kind…

Social media

Vader kan terecht bezwaar hebben tegen het plaatsen van foto’s van kind op social media. Maar daarover dient hij eerst in overleg te gaan met moeder. Moeder heeft ter zitting diverse aanbiedingen gedaan om vader tegemoet te komen. Zo heeft ze aangeboden om geen foto’s te plaatsen waarop kind zichtbaar in beeld is, is zij…

Financiële situatie ouders kan relevant zijn voor bepaling hoofdverblijfplaats kind

Deze co-ouders zijn als ouders volstrekt gelijkwaardig. Vader heeft naar eigen zeggen een prima inkomen en een hoger inkomen dan moeder (met inkomen onder bijstandsniveau). In belang kind dat beide ouders financieel in staat zijn om voor hem te zorgen en dat hij bij beide ouders een enigszins vergelijkbaar welstandsniveau ervaart. Daarom is het financieel…

Bijtelling opvangkosten bij tabelbehoefte

Hof houdt naast de maximale tabelbehoefte rekening met zowel kosten kinderdagverblijf als kosten thuisoppas. De tabelbehoefte bevat echter ook een component voor #opvangkosten. Het hof begroot deze in deze zaak op € 200,- per maand voor beide kinderen. Dat bedrag brengt het hof in mindering op de opvangkosten die bij de tabelbehoefte worden opgeteld. Verder houdt…

Niet-wijzigingsbeding in alimentatieovereenkomst geen loze tekst

Alimentatieovereenkomst waarbij man zich verplicht heeft tot levenslange alimentatie zolang zijn inkomens-en vermogenspositie dat mogelijk maken. Niet- wijzigingsbeding daarin is geen loze tekst. Een niet-wijzigingsbeding brengt mee dat de alimentatie in principe niet meer te wijzigen is, welke omstandigheden zich ook voordoen. De rechtbank gaat er vanuit dat partijen hier destijds op gewezen zijn, nu…

Seksueel misbruik. Vader gezag ontnomen. Ook geen omgang meer

Vader evident ongeschikt nog langer gezag over kinderen uit te oefenen. Door seksueel misbruik heeft hij zijn plichten als gezaghebbende ouder geschonden, grenzen kinderen ernstig overschreden en inbreuk gemaakt op hun integriteit en het onvoorwaardelijke vertrouwen dat kind als uitgangspunt zou mogen en moeten hebben in een ouder. “Anderszins in belang kinderen noodzakelijk” dat ouderlijk…

Bepaling gewone verblijfplaats kind/Hoe vertel je je kind over je scheiding?

Gewone verblijfplaats minderjarige is plaats waarmee kind onmiddellijk voorafgaand aan achterhouding maatschappelijk de nauwste bindingen heeft. Feiten en omstandigheden die zowel naar Nederland als naar België verwijzen. Doorslaggevend is de intentie van de ouders en de wijze waarop hieraan uitvoering is gegeven. Hof weegt voor de beoordeling hiervan onder meer het volgende mee: tandartsbehandelingen, adressering…