Moeder doodt vader; heeft ze recht op omgang vanuit het gevang?

Moeder in voorlopige hechtenis na doden vader. Kinderen (4) verdeeld over 3 pleeggezinnen. Voorzieningenrechter stelt uitgebreide contactregeling vast rekening houdend met hun specifieke behoeften. De Penitentiaire Inrichting heeft logistiek een probleem om meer dan 1 x per week een videobelcontact tot stand te brengen. De voorzieningenrechter gaat hieraan voorbij gelet op het recht op contact…

Medegezag toekennen aan vader kan proces van ouderonthechting doorbreken

Kinderen al klem tussen ouders in huidige situatie waarin moeder het eenhoofdig gezag uitoefent. Toewijzing medegezag voor vader daarom geen onaanvaardbaar risico. Aannemelijk dat sprake is van proces van ouderonthechting bij de kinderen ten aanzien van vader. Voor doorbreken hiervan functioneel dat man gelijkwaardige rol krijgt. Vrouw heeft zorgen over signaal dat dit zal afgeven…

Samenleefovereenkomst met verzorgingsgedachte

Inleiding samenlevingsovereenkomst (waarin sprake is van verzorgingsgedachte) richtinggevend voor beoordeling van zowel overige bepalingen als vermogensrechtelijke verwikkelingen. Dat na het einde van de samenlevingsovereenkomst door het overlijden van partijen toch alsnog afgerekend zou moeten worden, is daarmee in strijd. Het handelen van eiser, dat hij zelf motiveert vanuit de door hem in acht genomen verzorgingsgedachte,…

Samengesteld gezin: hoe zit het met de alimentatie?

Kinderalimentatie. Samengesteld gezin. Verdeling van de kosten, waarbij de rechter rekening houdt met zowel ieders draagkracht als de verhouding waartoe de onderhoudsplichtigen tot de kinderen staan. Geen rangorde tussen ouders en stiefouder. Geen splitsing van de draagkracht, omdat er geen tekort is om aan alle onderhoudsverplichtingen te voldoen. In concreto: geen reden om nieuwe partner…

Over voornamen moet je goed overleggen

Verzoek vader tot wijziging voornamen baby. Vrouw heeft man pas na 4 dagen ingelicht over geboorte, na aangifte bij BS, waarbij zij combinatie namen heeft (laten) aangeven die zij eenzijdig heeft bepaald. Hiermee in grove mate voorbij gegaan aan gezag man. Gezagsbeslissing. Zwaarwichtig belang abi art. 1:4 BW. Rb knoopt voor wijziging voornamen aan bij islamitisch…