Wie betaalt dure sport in nieuwe gezin moeder?

Rechtbank: keuze moeder om kinderen na scheiding dure sport te laten beoefenen werkt niet behoefteverhogend. Moeder en haar nieuwe echtgenoot hebben een veel hoger netto gezinsinkomen dan ouders tijdens huwelijk. Waren de ouders niet gescheiden dan hadden ze deze kosten niet kunnen betalen. Rechtbank besluit bij het bepalen van ieders aandeel in de kosten vd…

Huis blijkt na verkoop ernstige gebreken te hebben

Verkochte woning (voormalig eigendom van voormalige samenlevers) heeft niet de eigenschappen die de koper had mogen verwachten; door man na verbreking relatie verbouwde en vervolgens verkochte woning heeft zoveel gebreken dat zij niet geschikt is voor een normaal gebruik als woning. Is vrouw (deels) draagplichtig voor schade, nu zij niet bij het verkoopproces was betrokken…

Statusvoorlichting kind van 4

Bijzondere curator acht het in het belang van minderjarige (2014) dat hij zijn biologische vader leert kennen en dat hij weet dat alle ouders (biologisch en juridisch) van hem houden. Voor de identiteitsontwikkeling van minderjarige en voor zijn zelfbeeld is het belangrijk om te weten dat hij een andere, biologische vader heeft. Het belang van…

De derde mogelijkheid naast rechtspraak of mediation: solo parallel ouderschap

Kunnen ouders helemaal niet met elkaar overweg dan kunnen ze ook kiezen voor (solo) parallel ouderschap. Bij parallel ouderschap geven de ouders, vanuit een gelijkwaardige positie als ouders, de noodzakelijk informatie aan elkaar maar bemoeien zij zich niet met de manier waarop het ouderschap bij de andere ouder wordt ingevuld. Dit ouderschap vraagt erom dat…

Heeft grootmoeder recht op omgang met kleinkinderen?

Grootmoeder niet-ontvankelijk in verzoek om omgangsregeling. Contacten tussen haar en de kinderen waren niet anders dan de gebruikelijke, in het dagelijks verkeer plaatsvindende, familiecontacten tussen een grootmoeder en haar kleinkinderen. Hoewel sprake was van een regelmatig contact, is onvoldoende gebleken dat zij een substantieel deel vd verzorging van de kinderen voor haar rekening nam; evenmin…

Perpectiefbiedende vragen voor ouders en bijzondere curator

Ambtshalve benoeming bijzondere curator (bc) in verhuiskwestie. Deze zal diverse scenario’s met de ouders bespreken waarbij zij de ouders vanuit het perspectief vh kind zal bevragen (zie aan slot van deze post), zodat meer concreet wordt wat de gevolgen ve eventuele verhuizing voor het kind (4 jaar) zullen zijn en wat in zijn belang is.…