Overwaardeclausule en conservatoir derdenbeslag

Overwaardeclausule. In art. 4 van de vaststellingsovereenkomst zijn partijen overeengekomen dat indien de man de woning binnen een termijn van vijf jaar na datum van levering overdraagt aan een derde een eventueel gerealiseerde overwaarde bij helfte tussen partijen zal worden gedeeld. De voorzieningenrechter deelt de lezing van de vrouw dat het op de weg van…

Bezwaren vader tegen corona-vaccinatie verworpen

Coronavaccinatie. 12-Jarige maakt gebruik van de informele rechtsingang om vervangende toestemming te krijgen voor vaccinatie tegen corona. Bezwaren vader tegen vaccinatie verworpen. Zwaarwegend belang jongen bij vaccinatie, terwijl de door vader ervaren risico’s op de lange termijn iedere feitelijke grondslag missen. Op basis huidige wetenschappelijke inzichten geen denkbare risico’s op lange termijn die overeenkomen met…

Hoofdverblijfplaats (HVP) bij vader bepaald, omdat die meer stabiliteit biedt dan moeder

Hof houdt feitelijke week -op-week-af-regeling ouders in stand. #Hoofdverblijfplaats (HVP) bij vader bepaald, omdat die meer stabiliteit biedt. Kind heeft niet alleen in meerdere woningen met moeder gewoond, maar ook met veel wisselingen in samenstelling gezin bij moeder te maken gehad. Schoolkeuze onderwerp dat ouders in kader uitvoering gezamenlijk gezag moeten bespreken; gebrek aan overeenstemming hierover op…