Bezwaren vader tegen corona-vaccinatie verworpen

Coronavaccinatie. 12-Jarige maakt gebruik van de informele rechtsingang om vervangende toestemming te krijgen voor vaccinatie tegen corona. Bezwaren vader tegen vaccinatie verworpen. Zwaarwegend belang jongen bij vaccinatie, terwijl de door vader ervaren risico’s op de lange termijn iedere feitelijke grondslag missen. Op basis huidige wetenschappelijke inzichten geen denkbare risico’s op lange termijn die overeenkomen met…

Hoofdverblijfplaats (HVP) bij vader bepaald, omdat die meer stabiliteit biedt dan moeder

Hof houdt feitelijke week -op-week-af-regeling ouders in stand. #Hoofdverblijfplaats (HVP) bij vader bepaald, omdat die meer stabiliteit biedt. Kind heeft niet alleen in meerdere woningen met moeder gewoond, maar ook met veel wisselingen in samenstelling gezin bij moeder te maken gehad. Schoolkeuze onderwerp dat ouders in kader uitvoering gezamenlijk gezag moeten bespreken; gebrek aan overeenstemming hierover op…

Vader met “smet” mag met dochtertje verhuizen

Vader krijgt vervangende toestemming om met dochtertje (2014) te verhuizen. Noodzaak zit erin dat vader een “smet” over zich heeft door melding moeder van seksueel misbruik (zaak geseponeerd). Ouders verschillen over de impact van deze beschuldiging en over de vraag of meisje nog voor partijtjes en speelafspraken wordt uitgenodigd. Maar indien vader zich niet prettig…