Financiële situatie ouders kan relevant zijn voor bepaling hoofdverblijfplaats kind

Deze co-ouders zijn als ouders volstrekt gelijkwaardig. Vader heeft naar eigen zeggen een prima inkomen en een hoger inkomen dan moeder (met inkomen onder bijstandsniveau). In belang kind dat beide ouders financieel in staat zijn om voor hem te zorgen en dat hij bij beide ouders een enigszins vergelijkbaar welstandsniveau ervaart. Daarom is het financieel…

Seksueel misbruik. Vader gezag ontnomen. Ook geen omgang meer

Vader evident ongeschikt nog langer gezag over kinderen uit te oefenen. Door seksueel misbruik heeft hij zijn plichten als gezaghebbende ouder geschonden, grenzen kinderen ernstig overschreden en inbreuk gemaakt op hun integriteit en het onvoorwaardelijke vertrouwen dat kind als uitgangspunt zou mogen en moeten hebben in een ouder. “Anderszins in belang kinderen noodzakelijk” dat ouderlijk…

Overwaardeclausule en conservatoir derdenbeslag

Overwaardeclausule. In art. 4 van de vaststellingsovereenkomst zijn partijen overeengekomen dat indien de man de woning binnen een termijn van vijf jaar na datum van levering overdraagt aan een derde een eventueel gerealiseerde overwaarde bij helfte tussen partijen zal worden gedeeld. De voorzieningenrechter deelt de lezing van de vrouw dat het op de weg van…

Bezwaren vader tegen corona-vaccinatie verworpen

Coronavaccinatie. 12-Jarige maakt gebruik van de informele rechtsingang om vervangende toestemming te krijgen voor vaccinatie tegen corona. Bezwaren vader tegen vaccinatie verworpen. Zwaarwegend belang jongen bij vaccinatie, terwijl de door vader ervaren risico’s op de lange termijn iedere feitelijke grondslag missen. Op basis huidige wetenschappelijke inzichten geen denkbare risico’s op lange termijn die overeenkomen met…

Hoofdverblijfplaats (HVP) bij vader bepaald, omdat die meer stabiliteit biedt dan moeder

Hof houdt feitelijke week -op-week-af-regeling ouders in stand. #Hoofdverblijfplaats (HVP) bij vader bepaald, omdat die meer stabiliteit biedt. Kind heeft niet alleen in meerdere woningen met moeder gewoond, maar ook met veel wisselingen in samenstelling gezin bij moeder te maken gehad. Schoolkeuze onderwerp dat ouders in kader uitvoering gezamenlijk gezag moeten bespreken; gebrek aan overeenstemming hierover op…