Verzoek omgangsregeling grootouders

Hof: onwil en vijandigheid bij moeder en feit dat zij door behandelend psycholoog in haar keuzes mbt omgangskwestie wordt gesteund, maken op dit moment dat contact tussen minderjarige en grootouders alleen in gedwongen kader zou kunnen plaatsvinden. Alle omstandigheden (ook de gezondheidstoestand van minderjarige, die diabetes heeft) in aanmerking genomen, acht het hof de effecten…

Huis blijkt na verkoop ernstige gebreken te hebben

Verkochte woning (voormalig eigendom van voormalige samenlevers) heeft niet de eigenschappen die de koper had mogen verwachten; door man na verbreking relatie verbouwde en vervolgens verkochte woning heeft zoveel gebreken dat zij niet geschikt is voor een normaal gebruik als woning. Is vrouw (deels) draagplichtig voor schade, nu zij niet bij het verkoopproces was betrokken…

Heeft grootmoeder recht op omgang met kleinkinderen?

Grootmoeder niet-ontvankelijk in verzoek om omgangsregeling. Contacten tussen haar en de kinderen waren niet anders dan de gebruikelijke, in het dagelijks verkeer plaatsvindende, familiecontacten tussen een grootmoeder en haar kleinkinderen. Hoewel sprake was van een regelmatig contact, is onvoldoende gebleken dat zij een substantieel deel vd verzorging van de kinderen voor haar rekening nam; evenmin…

Perpectiefbiedende vragen voor ouders en bijzondere curator

Ambtshalve benoeming bijzondere curator (bc) in verhuiskwestie. Deze zal diverse scenario’s met de ouders bespreken waarbij zij de ouders vanuit het perspectief vh kind zal bevragen (zie aan slot van deze post), zodat meer concreet wordt wat de gevolgen ve eventuele verhuizing voor het kind (4 jaar) zullen zijn en wat in zijn belang is.…

Grootouders willen schenken onder voorwaarden

Door grootouders beoogde schenking aan kleinkinderen met bewindvoering. Verreikende voorwaarden mbt levensstijl: “Al hetgeen uit de onderhavige schenking wordt verkregen, waaronder begrepen de revenuen en herbeleggingen daarvan, zal onder bewind staan. (…) Met betrekking tot dit bewind gelden de volgende bepalingen: a. Het bewind vangt heden aan en eindigt als de jongste van de onderbewindgestelden…