Verzoek grootouders om omgangsregeling afgewezen

Afwijzing verzoek grootouders om omgangsregeling met kleinkinderen. Anders dan rb acht Hof grootouders ontvankelijk in verzoek om omgangsregeling: dat er geen omgang meer is, omdat moeder dit niet langer toestaat, is niet voldoende om eenmaal bestaand family life te verbreken. Omgang zelf echter in strijd met zwaarwegende belangen (klein)kinderen. Relatie moeder/grootouders ernstig verstoord en niet…

Respectloze reactie ex leidt tot reprimande rechter

Rechter: ook wanneer vader zich kennelijk uitgedaagd voelt door wat moeder zegt of doet – zoals hij, overigens zonder enige onderbouwing, stelt – en hij vervolgens vanuit zijn gevoelens reageert, zijn de app-berichten naar toon en inhoud onbetamelijk en misplaatst en getuigen zij van een respectloze houding jegens moeder in persoon en in haar hoedanigheid…