Belang stiefouder kan rol spelen in conflictoplossing

Moeder overleed in 2009. Grootouders kind (2008) moederszijde, die in het Verenigd Koninkrijk wonen, vragen in kort geding omgangsregeling en regeling voor telefonisch contact. Het zit hun oa dwars dat vader kennelijk meent dat zijn tweede vrouw het verlies van hun dochter bij het jongetje kan goedmaken. Ze vinden het belangrijk voor jongetje’s identiteit dat…

Statusvoorlichting kind van 4

Bijzondere curator acht het in het belang van minderjarige (2014) dat hij zijn biologische vader leert kennen en dat hij weet dat alle ouders (biologisch en juridisch) van hem houden. Voor de identiteitsontwikkeling van minderjarige en voor zijn zelfbeeld is het belangrijk om te weten dat hij een andere, biologische vader heeft. Het belang van…

Heeft grootmoeder recht op omgang met kleinkinderen?

Grootmoeder niet-ontvankelijk in verzoek om omgangsregeling. Contacten tussen haar en de kinderen waren niet anders dan de gebruikelijke, in het dagelijks verkeer plaatsvindende, familiecontacten tussen een grootmoeder en haar kleinkinderen. Hoewel sprake was van een regelmatig contact, is onvoldoende gebleken dat zij een substantieel deel vd verzorging van de kinderen voor haar rekening nam; evenmin…

Perpectiefbiedende vragen voor ouders en bijzondere curator

Ambtshalve benoeming bijzondere curator (bc) in verhuiskwestie. Deze zal diverse scenario’s met de ouders bespreken waarbij zij de ouders vanuit het perspectief vh kind zal bevragen (zie aan slot van deze post), zodat meer concreet wordt wat de gevolgen ve eventuele verhuizing voor het kind (4 jaar) zullen zijn en wat in zijn belang is.…

Grootouders willen schenken onder voorwaarden

Door grootouders beoogde schenking aan kleinkinderen met bewindvoering. Verreikende voorwaarden mbt levensstijl: “Al hetgeen uit de onderhavige schenking wordt verkregen, waaronder begrepen de revenuen en herbeleggingen daarvan, zal onder bewind staan. (…) Met betrekking tot dit bewind gelden de volgende bepalingen: a. Het bewind vangt heden aan en eindigt als de jongste van de onderbewindgestelden…

Kan #zaaddonor vervangende toestemming krijgen tot erkenning kind?

De rechter besloot in dit geval van wel omdat hij “intended family life” vast vond staan. Noot: altijd verstandig om in mediation te gaan bij zulke belangrijke voornemens als zaad geven/zaad ontvangen. De familiemediator kan uw bedoelingen en afspraken deugdelijk vastleggen en u begeleiden als er onverhoopt verschil van mening ontstaat. Bel gerust: 06 21…

Mag moeder met kinderen verhuizen?

Moeder krijgt geen vervangende toestemming om met kinderen van Ridderkerk naar Hoofddorp te verhuizen. Rechter vindt dat er geen objectieve (dringende) noodzaak voor de verhuizing bestaat. Hoofdverblijfplaats kinderen bij vader in Ridderkerk bepaald. Noot familiemediator Margriet van Ham: uit de beschikking van de rechtbank blijkt dat de ouders (die een 50-50-zorgverdeling hadden) onderling al afspraken…

Kinderen willen zich gehoord en begrepen voelen

Geschil tussen gescheiden ouders omtrent de “verblijfplaats” van hun jongste kind (2014). Oudste twee kinderen (2005 en 2007), die meestal bij vader wonen, doen verzoek om een bijzondere curator over de drie minderjarigen te benoemen. Ze achten zich belanghebbenden die, met ondersteuning van de vader, verzoeken om eerbiediging van hun family life en willen dat…