Van wie is het geld dat kinderen verdienen als acteur, danser of zanger?

Onbehoorlijk bewind abi art. 1:253j BW van ouders over vermogen dat kinderen tijdens hun jeugd hebben verdiend als acteurs, zangers en dansers. Beroep op behoeftigheid faalt. Inkomen ouders was voldoende om van te leven- ze hadden ook de tering naar hun eigen nering kunnen zetten- en bovendien behoef je bij behoeftigheid machtiging vd kantonrechter voordat…

Gevolmachtigde zoon bepaalt dat hij over lening van vader geen rente meer is verschuldigd en keert verder bedragen aan zichzelf uit

Gevolmachtigde zoon bepaalt dat hij over vordering van vader geen rente meer is verschuldigd en keert verder bedragen aan zichzelf uit. Hierop na dood van vader aangesproken gaat hij voor een viertal ankers liggen: er zou mbt de rente sprake geweest zijn van een kwijtschelding, mbt andere bedragen van een zorgovereenkomst en mbt weer andere…

Bij wie zal het kind het hoofdverblijf hebben?

Gelijkwaardige verdeling zorg, zodat (formele) hoofdverblijf kind zowel bij vader als bij moeder bepaald kan worden. Feitelijk maakt het voor kind niet veel uit maar financieel indirect wel. Rb beslist dat het in belang dochter is dat haar hoofdverblijf bij vader wordt bepaald. Zij kan dan immers weer worden ingeschreven op adres vader en kunnen…

DNA-onderzoek bij vermoedelijke halfzussen

Rechtbank: positieve verplichting voor vermoedelijke halfzus A op basis van art. 8 EVRM tot medewerking aan DNA-onderzoek om de afstamming van vermoedelijke halfzus B vast te stellen. Aannemelijk dat autosomaal DNA-onderzoek onvoldoende resultaat zal bieden. Daarnaast zeer waarschijnlijk dat X-chromosomaal onderzoek een beter resultaat oplevert. Verder kan X-chromosomaal onderzoek uitwijzen dat de vrouwen niet dezelfde…

Stiefouderadoptie

Vaststaat dat er een feitelijk gezinsverband was tussen moeder, haar in 2019 overleden tweede man en moeder’s nu 37-jarige dochter. Het is echter in deze tijd – waarin stiefouders en samengestelde gezinnen steeds vaker voorkomen – niet uitzonderlijk dat iemand een betere band heeft met zijn of haar ‘sociale’ ouder dan met zijn of haar…

Overleg-en onderzoeksplicht ouders voordat ze naar rechter stappen

Hof: onderzoeksplicht ouders naar alternatieven. Huidige woonplaats moeder, waarheen ze met kindje van nog geen 2 jaar zonder (vervangende) toestemming verhuisde, bevindt zich van deur tot deur op 314 kilometer afstand vader. Verhuiscriteria HR ook hier van toepassing en toepasbaar. Vrouw moet met kindje binnen 8 weken terugverhuizen. Dat kan, omdat de man heeft verklaard…

Verdeling kosten huishouding van gehuwd stel dat niet samenwoont

Hof over verdeling kosten huishouding echtgenoten die niet meer samenwonen. Man is geremigreerd naar Marokko, vrouw woont in Nederland. Vrouw verzoekt bijdrage in kosten huishouding. Hof legt lagere bijdrage op dan rechtbank deed. Het becijfert eerst de totale kosten van de twee huishoudingen, berekent vervolgens de netto inkomsten en maakt daarna een verdeling naar rato…