Samengeleefd zonder afspraken

HR over vorderingsrecht vrouw die samenwoonde zonder huwelijk, geregistreerd partnerschap, samenlevingscontract of andere afspraken. Vrouw (of haar moeder) investeerde ca 66.000 euro (of meer) in verbouwing woning van de man. Recht op vergoeding van de investering? Analoge toepassing van art. 1:87 BW? Gemeenschap in de zin van titel 3.7 BW? Ongerechtvaardigde verrijking man door besparing…

Co-ouderschap kindje van 3

Hof: co-ouderschapsregeling kan beter hele jaar doorlopen. Zorgt voor duidelijke verdeling zorg kind (2016). Indien kind, zodra het naar school gaat, daardoor tijdens schooljaar meer vakantiedagen bij ene ouder  zou hebben dan bij de andere, moeten ouders hiervoor in onderling overleg oplossing vinden. Ook dienen ze voor elke reis naar buitenland die zij met kind…

Vader niet geschikt voor parallel ouderschap

Rechter: aan randvoorwaarden parallel solo ouderschap niet voldaan. Daarvoor oa vereist dat ouders zich strikt (kunnen) houden aan uitgeschreven plannen of gerechtelijke uitspraken en aan van bovenaf genomen beslissingen. Rb ziet vader dat niet doen. Noot familiemediator: (al) kunnen communiceren als ouders is voor invoeren parallel ouderschap (PO) niet nodig. Je in beginsel strikt kunnen houden…

Hoe gaat het met de kinderen van (mee)moeders die scheiden?

Voorlopige voorzieningen mbt twee (mee)moeders. Rechtbank acht het in belang kinderen dat ze niet feitelijk worden gescheiden door de scheiding van hun moeders en blijven wonen in de hun vertrouwde omgeving. Kinderen voor de duur van de scheidingsprocedure toevertrouwd aan de moeder die niet is verhuisd. Ook beslissing over schoolkeuze en verjaardagsviering kind dat geboren…

Afwikkeling woonlasten gemeenschappelijke woning ex-echtelieden

Afwikkeling woonlasten gemeenschappelijke woning ex-echtelieden. Afspraak dat vrouw en man ieder helft van de woonlasten zouden blijven betalen, ook al bleef alleen man er wonen. Hof: vrouw (bijgestaan door advocaat) had voorwaarden helder moeten formuleren. Nu zij dit niet deed, komt dit voor haar rekening en risico. Gezien financiële positie man redelijk dat hij nakoming…

Belang stiefouder kan rol spelen in conflictoplossing

Moeder overleed in 2009. Grootouders kind (2008) moederszijde, die in het Verenigd Koninkrijk wonen, vragen in kort geding omgangsregeling en regeling voor telefonisch contact. Het zit hun oa dwars dat vader kennelijk meent dat zijn tweede vrouw het verlies van hun dochter bij het jongetje kan goedmaken. Ze vinden het belangrijk voor jongetje’s identiteit dat…

Wat vader kan doen als kind van (bijna) 12 geen toestemming geeft voor erkenning

Rechtbank wijst verzoeken vader tot vervangende toestemming moeder voor erkenning en tot contactherstel toe, ondanks de bezwaren van moeder en kind en ondanks de andersluidende adviezen van de bijzondere curator en de Raad voor de Kinderbescherming. Ook zal het kind zelf toestemming moeten geven, omdat het bijna 12 is. Als kind geen toestemming geeft, kan…