Geen toestemming aan moeder voor andere zorgverdeling. Noch voor inschrijving op andere school

Moeder voert weliswaar aan dat zoon de co-ouderschapsregeling is ontgroeid, maar tegelijkertijd heeft zij niet weersproken dat het goed gaat met hem, hij lekker in vel zit, het goed doet op school, het fijn heeft in beide gezinnen en vriendjes heeft in al zijn 3 sociale omgevingen. Stabiliteit voor jongen op dit moment het belangrijkste.…

Verbod aan vader om te vertellen dat kind een KOPP-kind is, dat de vrouw aan een psychiatrische stoornis lijdt en psychosen heeft, dat zij lijdt aan autisme, het syndroom van Asperger en/of dat zij verbaal agressief gedrag dan wel labiel gedrag vertoont

Sprake is van een patroon waarbij de man het standpunt inneemt dat de vrouw aan diverse (psychische) stoornissen lijdt. Dit patroon belast het contact tussen partijen waardoor de verhouding tussen partijen verstoord raakt. Partijen zijn de ouders van vierjarig kind. Zij oefenen gezamenlijk het gezag over haar uit. De bij partijen over en weer ervaren…

Niet constructief als ouders samenwerken kan tot geheel of gedeeltelijk verlies van ouderlijk gezag leiden

Partiële toewijzing verzoek vader gezamenlijk gezag te beëindigen. Patroon waarbinnen moeder niet constructief overlegt over beslissingen die ouders samen moeten nemen. Als rechtbank alleen gezag moeder beëindigt over één kind, dan kan daar een positief effect van uit gaan voor beide kinderen. Het kan namelijk een signaal zijn voor moeder dat zij, als zij niet…

Geen parallel ouderschap als communicatie geheel ontbreekt

Rechtbank Den Haag: Wezen van gezamenlijk gezag is dat ouders dit gezamenlijk uitoefenen. Daarvoor adequate communicatie vereist. Niet werkbaar als ouders, omdat elke communicatie ontbreekt, gezagskwesties telkens opnieuw aan de rechter moeten voorleggen om weer verder te kunnen. Niet de bedoeling dat permanent een maatregel als OTS nodig is om ervoor te zorgen dat ouders,…