Vakanties, feestdagen en studiedagen: maak goede afspraken!

In bijlage bij het ouderschapsplan staat het volgende opgenomen over de vakanties, feestdagen of een weekend of nachten weg van de minderjarigen: “In gezamenlijk overleg en met wederzijdse toestemming”. Hoe gaat de voorzieningenrechter om met verzoek vader tot veroordeling moeder mee te werken aan de door hem geformuleerde vakantieverdeling voor de jaren 2020, 2021 en…

Verzoek grootouders om omgangsregeling afgewezen

Afwijzing verzoek grootouders om omgangsregeling met kleinkinderen. Anders dan rb acht Hof grootouders ontvankelijk in verzoek om omgangsregeling: dat er geen omgang meer is, omdat moeder dit niet langer toestaat, is niet voldoende om eenmaal bestaand family life te verbreken. Omgang zelf echter in strijd met zwaarwegende belangen (klein)kinderen. Relatie moeder/grootouders ernstig verstoord en niet…

Verzoek omgangsregeling grootouders

Hof: onwil en vijandigheid bij moeder en feit dat zij door behandelend psycholoog in haar keuzes mbt omgangskwestie wordt gesteund, maken op dit moment dat contact tussen minderjarige en grootouders alleen in gedwongen kader zou kunnen plaatsvinden. Alle omstandigheden (ook de gezondheidstoestand van minderjarige, die diabetes heeft) in aanmerking genomen, acht het hof de effecten…

Heeft grootmoeder recht op omgang met kleinkinderen?

Grootmoeder niet-ontvankelijk in verzoek om omgangsregeling. Contacten tussen haar en de kinderen waren niet anders dan de gebruikelijke, in het dagelijks verkeer plaatsvindende, familiecontacten tussen een grootmoeder en haar kleinkinderen. Hoewel sprake was van een regelmatig contact, is onvoldoende gebleken dat zij een substantieel deel vd verzorging van de kinderen voor haar rekening nam; evenmin…