Niet constructief als ouders samenwerken kan tot geheel of gedeeltelijk verlies van ouderlijk gezag leiden

Partiële toewijzing verzoek vader gezamenlijk gezag te beëindigen. Patroon waarbinnen moeder niet constructief overlegt over beslissingen die ouders samen moeten nemen. Als rechtbank alleen gezag moeder beëindigt over één kind, dan kan daar een positief effect van uit gaan voor beide kinderen. Het kan namelijk een signaal zijn voor moeder dat zij, als zij niet…

Parallel ouderschap: geen bemoeienis, maar wel informatie

Vader krijgt medegezag, ondanks verstoorde communicatie nu ouders voor parallel ouderschap (PO) kiezen. Er hoeft dan tussen hen geen communicatie over alledaagse- en opvoedingszaken plaats te vinden en de ene ouder mag zich niet bemoeien met de opvoeding van de ander. Hierdoor zullen kinderen geen last meer hebben van ontbreken samenwerking. Binnen PO- traject leren…

Rechter beslist over gezag vader die zijn jongste kind niet wil zien

Rechter: vader, die zijn vierde kind (2015) niet wil zien en geen hulp wil, ongeschikt voor medegezag over zijn oudste 3 kinderen. Hof tegen oudste kind (2007). “Beter dat jullie moeder nu voortaan alleen de beslissingen over jullie neemt. Dan kan zij ook …de hulp die jullie gaan krijgen (systeemtherapie; MvH) regelen.. Die hulp is…