Vader krijgt medegezag over kind dat hij nooit zag; informatieplicht voor moeder met dwangsom

Vader heeft kind nog nooit gezien; zaak loopt al 6 jaar. Volgens moeder wordt zij getriggerd in haar PTSS bij alles wat met vader te maken heeft; zij kan hiervoor pas behandeling ondergaan als zaak tot einde is gekomen. Nog altijd onbeantwoorde vragen over moeder en de door haar gestelde PTSS; zij frustreert waarheidsvinding. Vader…

Medegezag toekennen aan vader kan proces van ouderonthechting doorbreken

Kinderen al klem tussen ouders in huidige situatie waarin moeder het eenhoofdig gezag uitoefent. Toewijzing medegezag voor vader daarom geen onaanvaardbaar risico. Aannemelijk dat sprake is van proces van ouderonthechting bij de kinderen ten aanzien van vader. Voor doorbreken hiervan functioneel dat man gelijkwaardige rol krijgt. Vrouw heeft zorgen over signaal dat dit zal afgeven…

Niet constructief als ouders samenwerken kan tot geheel of gedeeltelijk verlies van ouderlijk gezag leiden

Partiële toewijzing verzoek vader gezamenlijk gezag te beëindigen. Patroon waarbinnen moeder niet constructief overlegt over beslissingen die ouders samen moeten nemen. Als rechtbank alleen gezag moeder beëindigt over één kind, dan kan daar een positief effect van uit gaan voor beide kinderen. Het kan namelijk een signaal zijn voor moeder dat zij, als zij niet…

Parallel ouderschap: geen bemoeienis, maar wel informatie

Vader krijgt medegezag, ondanks verstoorde communicatie nu ouders voor parallel ouderschap (PO) kiezen. Er hoeft dan tussen hen geen communicatie over alledaagse- en opvoedingszaken plaats te vinden en de ene ouder mag zich niet bemoeien met de opvoeding van de ander. Hierdoor zullen kinderen geen last meer hebben van ontbreken samenwerking. Binnen PO- traject leren…

Rechter beslist over gezag vader die zijn jongste kind niet wil zien

Rechter: vader, die zijn vierde kind (2015) niet wil zien en geen hulp wil, ongeschikt voor medegezag over zijn oudste 3 kinderen. Hof tegen oudste kind (2007). “Beter dat jullie moeder nu voortaan alleen de beslissingen over jullie neemt. Dan kan zij ook …de hulp die jullie gaan krijgen (systeemtherapie; MvH) regelen.. Die hulp is…