Niet constructief als ouders samenwerken kan tot geheel of gedeeltelijk verlies van ouderlijk gezag leiden

Partiële toewijzing verzoek vader gezamenlijk gezag te beëindigen. Patroon waarbinnen moeder niet constructief overlegt over beslissingen die ouders samen moeten nemen. Als rechtbank alleen gezag moeder beëindigt over één kind, dan kan daar een positief effect van uit gaan voor beide kinderen. Het kan namelijk een signaal zijn voor moeder dat zij, als zij niet…