Social media

Vader kan terecht bezwaar hebben tegen het plaatsen van foto’s van kind op social media. Maar daarover dient hij eerst in overleg te gaan met moeder. Moeder heeft ter zitting diverse aanbiedingen gedaan om vader tegemoet te komen. Zo heeft ze aangeboden om geen foto’s te plaatsen waarop kind zichtbaar in beeld is, is zij…

Informatieregeling mag niet worden misbruikt

Omdat vader in kader informatieregeling ontvangen foto’s niet gebruikt cf doel waarvoor zij worden gegeven en de kinderen last hebben van wijze waarop hij de foto’s openbaar maakt, oordeelt hof dat belang kinderen bij eerbiediging van hun persoonlijke levenssfeer op dit punt prevaleert boven belang vader om ook door middel van foto’s geïnformeerd te worden…

Foto’s op sociale media: je geeft de organisatie het recht om deze naar eigen inzicht te gebruiken

Hof: bij plaatsen van foto’s op sociale media worden rechten gegeven aan organisatie om de geplaatste foto’s naar eigen inzicht te gebruiken. Plaatsen van foto’s en/of filmpjes van kind door moeder op sociale media, daarom niet in belang kind, zodat hof moeder verbiedt dit te doen. Hierbij is ook de jonge leeftijd van kind (6)…

Vader spreekt netwerk moeder aan op zijn Facebookpagina

Gedaagde vader, die netwerk moeder aansprak via Facebook, verscheen niet ter zitting. Niettemin afwijzing vordering moeder tot verbod op (negatieve) uitlatingen van de man over de vrouw op sociale media en afwijzing vordering tot plaatsen rectificatie: afweging recht op bescherming goede naam en privacy moeder vs recht op vrijheid van meningsuiting vader. Het facebookbericht dat…

Let op met plaatsen foto’s van uw kinderen op social media

Ouders sinds 2015 in processen verwikkeld, telkens over hun ouderschap. Informatie- en consultatieregeling gehandhaafd, zij het in lagere frequentie. Moeder hoeft echter geen foto’s meer toe te sturen van dochter, nu vader eerdere foto’s van haar gefotoshopt op social media heeft geplaatst met mededeling dat kind binnenkort bij hem komt wonen. Dit gebruik van de…