Kinderalimentatie. Samengesteld gezin. Verdeling van de kosten, waarbij de rechter rekening houdt met zowel ieders draagkracht als de verhouding waartoe de onderhoudsplichtigen tot de kinderen staan. Geen rangorde tussen ouders en stiefouder. Geen splitsing van de draagkracht, omdat er geen tekort is om aan alle onderhoudsverplichtingen te voldoen. In concreto: geen reden om nieuwe partner moeder geheel buiten beschouwing te laten, zoals moeder heeft betoogd. Uit parlementaire geschiedenis volgt dat er geen rangorde is tussen de onderhoudsverplichtingen van een ouder en een #stiefouder. Er kan daarom niet in zijn algemeenheid gezegd worden dat eerst de ouders moeten voorzien in de kosten van de kinderen en dat de stiefouder pas bij een tekort hierbij betrokken moet worden. Wel dient de rechtbank bij de verdeling van de kosten niet alleen te kijken naar wat iedere onderhoudsplichtige kan betalen (de ‘draagkracht’), maar ook naar de verhouding waarin zij tot de kinderen staan. [[Art. 1:397 lid 2 BW]]. Hier maken de verhoudingen tussen de betrokkenen juist dat draagkracht stiefvader betrokken moet worden bij de verdeling. Kinderen 1 en 2 groeien al jaren op in gezin hem en moeder, samen met zijn kinderen uit een eerdere relatie. Zij presenteren zich ook naar de buitenwereld als één gezin. Daartegenover heeft de vader al sinds 2017 geen contact meer gehad met kinderen 1 en 2, tegen zijn uitdrukkelijke wens in. Bij deze verhoudingen past juist dat stiefvader ten volle wordt betrokken in de verdeling. Daarbij weegt de rechtbank ook mee dat het inkomen moeder beperkt is, terwijl dat van stiefvader vele malen hoger is. Als hij buiten beschouwing zou worden gelaten, zou daarmee het overgrote deel van de kosten voor rekening van vader komen. Dat acht de rechtbank onredelijk, ook omdat er voor de moeder weinig financiële prikkels zijn om haar inkomen te verhogen, gelet op het totaal aan inkomen in hun gezin.

Geef een reactie

Je email adres wordt niet gepubliceerd. Required fields are marked *

1 Reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.