Woonlandfactor kan behoefte kind beïnvloeden: lagere kinderalimentatie als kind woont in Sri Lanka

Vervangende toestemming voor moeder om met kind naar Sri Lanka te verhuizen. Vaststelling videobelregeling tussen vader en kind. Bij vaststelling kinderalimentatie houdt rechtbank rekening met ‘woonlandfactor’ op basis van de Wet op het Woonlandbeginsel in de Sociale Zekerheid en de daarbij behorende Regeling: levensstandaard voor Sri Lanka 40% lager dan die van Nederland, behoefte kind…