Samengesteld gezin: hoe zit het met de alimentatie?

Kinderalimentatie. Samengesteld gezin. Verdeling van de kosten, waarbij de rechter rekening houdt met zowel ieders draagkracht als de verhouding waartoe de onderhoudsplichtigen tot de kinderen staan. Geen rangorde tussen ouders en stiefouder. Geen splitsing van de draagkracht, omdat er geen tekort is om aan alle onderhoudsverplichtingen te voldoen. In concreto: geen reden om nieuwe partner…