Van wie is het geld dat kinderen verdienen als acteur, danser of zanger?

Onbehoorlijk bewind abi art. 1:253j BW van ouders over vermogen dat kinderen tijdens hun jeugd hebben verdiend als acteurs, zangers en dansers. Beroep op behoeftigheid faalt. Inkomen ouders was voldoende om van te leven- ze hadden ook de tering naar hun eigen nering kunnen zetten- en bovendien behoef je bij behoeftigheid machtiging vd kantonrechter voordat…