Moeder doodt vader; heeft ze recht op omgang vanuit het gevang?

Moeder in voorlopige hechtenis na doden vader. Kinderen (4) verdeeld over 3 pleeggezinnen. Voorzieningenrechter stelt uitgebreide contactregeling vast rekening houdend met hun specifieke behoeften. De Penitentiaire Inrichting heeft logistiek een probleem om meer dan 1 x per week een videobelcontact tot stand te brengen. De voorzieningenrechter gaat hieraan voorbij gelet op het recht op contact…