DNA-onderzoek bij vermoedelijke halfzussen

Rechtbank: positieve verplichting voor vermoedelijke halfzus A op basis van art. 8 EVRM tot medewerking aan DNA-onderzoek om de afstamming van vermoedelijke halfzus B vast te stellen. Aannemelijk dat autosomaal DNA-onderzoek onvoldoende resultaat zal bieden. Daarnaast zeer waarschijnlijk dat X-chromosomaal onderzoek een beter resultaat oplevert. Verder kan X-chromosomaal onderzoek uitwijzen dat de vrouwen niet dezelfde…

Samengeleefd zonder afspraken

HR over vorderingsrecht vrouw die samenwoonde zonder huwelijk, geregistreerd partnerschap, samenlevingscontract of andere afspraken. Vrouw (of haar moeder) investeerde ca 66.000 euro (of meer) in verbouwing woning van de man. Recht op vergoeding van de investering? Analoge toepassing van art. 1:87 BW? Gemeenschap in de zin van titel 3.7 BW? Ongerechtvaardigde verrijking man door besparing…

Co-ouderschap kindje van 3

Hof: co-ouderschapsregeling kan beter hele jaar doorlopen. Zorgt voor duidelijke verdeling zorg kind (2016). Indien kind, zodra het naar school gaat, daardoor tijdens schooljaar meer vakantiedagen bij ene ouder  zou hebben dan bij de andere, moeten ouders hiervoor in onderling overleg oplossing vinden. Ook dienen ze voor elke reis naar buitenland die zij met kind…

Hoe gaat het met de kinderen van (mee)moeders die scheiden?

Voorlopige voorzieningen mbt twee (mee)moeders. Rechtbank acht het in belang kinderen dat ze niet feitelijk worden gescheiden door de scheiding van hun moeders en blijven wonen in de hun vertrouwde omgeving. Kinderen voor de duur van de scheidingsprocedure toevertrouwd aan de moeder die niet is verhuisd. Ook beslissing over schoolkeuze en verjaardagsviering kind dat geboren…

Wie betaalt dure sport in nieuwe gezin moeder?

Rechtbank: keuze moeder om kinderen na scheiding dure sport te laten beoefenen werkt niet behoefteverhogend. Moeder en haar nieuwe echtgenoot hebben een veel hoger netto gezinsinkomen dan ouders tijdens huwelijk. Waren de ouders niet gescheiden dan hadden ze deze kosten niet kunnen betalen. Rechtbank besluit bij het bepalen van ieders aandeel in de kosten vd…

Statusvoorlichting kind van 4

Bijzondere curator acht het in het belang van minderjarige (2014) dat hij zijn biologische vader leert kennen en dat hij weet dat alle ouders (biologisch en juridisch) van hem houden. Voor de identiteitsontwikkeling van minderjarige en voor zijn zelfbeeld is het belangrijk om te weten dat hij een andere, biologische vader heeft. Het belang van…

Heeft grootmoeder recht op omgang met kleinkinderen?

Grootmoeder niet-ontvankelijk in verzoek om omgangsregeling. Contacten tussen haar en de kinderen waren niet anders dan de gebruikelijke, in het dagelijks verkeer plaatsvindende, familiecontacten tussen een grootmoeder en haar kleinkinderen. Hoewel sprake was van een regelmatig contact, is onvoldoende gebleken dat zij een substantieel deel vd verzorging van de kinderen voor haar rekening nam; evenmin…

Perpectiefbiedende vragen voor ouders en bijzondere curator

Ambtshalve benoeming bijzondere curator (bc) in verhuiskwestie. Deze zal diverse scenario’s met de ouders bespreken waarbij zij de ouders vanuit het perspectief vh kind zal bevragen (zie aan slot van deze post), zodat meer concreet wordt wat de gevolgen ve eventuele verhuizing voor het kind (4 jaar) zullen zijn en wat in zijn belang is.…