Statusvoorlichting kind van 4

Bijzondere curator acht het in het belang van minderjarige (2014) dat hij zijn biologische vader leert kennen en dat hij weet dat alle ouders (biologisch en juridisch) van hem houden. Voor de identiteitsontwikkeling van minderjarige en voor zijn zelfbeeld is het belangrijk om te weten dat hij een andere, biologische vader heeft. Het belang van…