Onderscheid tussen kosten van de woning en kosten voor de woning

Rechter: alleen de verkrijgingskosten woning (of eventueel daarmee gelijk te stellen kosten, bijvoorbeeld kosten die noodzakelijk zijn voor bewoonbaar maken woning) zijn kosten “van” de woning die rechtstreeks voortvloeien uit aankoop woning. Dat is iets anders dan kosten “voor” de woning. Noot mediator Margriet van Ham: de uitleg van huwelijkse voorwaarden is soms vakwerk. Als…

Uitspraak over halen en brengen kinderen van vader die naar Groningen verhuisde

Halen en brengen kinderen is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van beide ouders, wat er ook zij van de omstandigheden en de redenen van de verhuizing destijds van vader. Mede gelet op het gegeven dat de vader al vijf jaar lang – sinds zijn verhuizing – alleen heeft zorggedragen voor het halen en brengen, mag van moeder…