Verhuizen in eindexamenjaar?

Geen vervangende toestemming van rechter aan moeder voor verhuizing met kinderen van Gorinchem naar Dronten in eindexamenjaar oudste. Van belang dat kinderen het laatste schooljaar kunnen afmaken in dezelfde klas op dezelfde school. Dat geldt zeker voor oudste kind, dat PDD-NOS heeft. Een verhuizing zou voor hem niet alleen een ingrijpende verandering van woonomgeving betekenen,…

Uitspraak over halen en brengen kinderen van vader die naar Groningen verhuisde

Halen en brengen kinderen is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van beide ouders, wat er ook zij van de omstandigheden en de redenen van de verhuizing destijds van vader. Mede gelet op het gegeven dat de vader al vijf jaar lang – sinds zijn verhuizing – alleen heeft zorggedragen voor het halen en brengen, mag van moeder…