Bepaling gewone verblijfplaats kind/Hoe vertel je je kind over je scheiding?

Gewone verblijfplaats minderjarige is plaats waarmee kind onmiddellijk voorafgaand aan achterhouding maatschappelijk de nauwste bindingen heeft. Feiten en omstandigheden die zowel naar Nederland als naar België verwijzen. Doorslaggevend is de intentie van de ouders en de wijze waarop hieraan uitvoering is gegeven. Hof weegt voor de beoordeling hiervan onder meer het volgende mee: tandartsbehandelingen, adressering…