Samenwonen met je gewezen partner. Vervalt dan je alimentatieverplichting?

Hof Arnhem-Leeuwarden: samenwonen met je gewezen partner valt niet onder het bereik van artikel 1:160 BW. Geen onverschuldigde betaling van man die alimentatie bleef betalen nadat hij met voormalig geregistreerd partner was gaan samenwonen. Vordering (in reconventie) tot terugbetaling van € 54.598,56 afgewezen. Noot mediator: partijen hadden wel kunnen afspreken dat de alimentatieverplichting nadat ze weer…