Hof over verdeling kosten huishouding echtgenoten die niet meer samenwonen. Man is geremigreerd naar Marokko, vrouw woont in Nederland. Vrouw verzoekt bijdrage in kosten huishouding. Hof legt lagere bijdrage op dan rechtbank deed. Het becijfert eerst de totale kosten van de twee huishoudingen, berekent vervolgens de netto inkomsten en maakt daarna een verdeling naar rato van de inkomens van de echtelieden. Correctie kosten aan zijde man ivm lagere levensstandaard in Marokko. Ook correctie kosten aan zijde vrouw: zij kan vaste lasten delen met inwonende dochter. Terugbetalingsverplichting vrouw, voor zover man te veel heeft betaald, nu het meerdere geen betrekking kan hebben gehad op kosten huishouding. Curieus: verweer man dat vrouw er zelf voor gekozen heeft in Nederland achter te blijven, gaat niet op. Het is de mán die hun situatie heeft veranderd.

 

Noot familiemediator: de echtelieden hadden ook voor mediation kunnen kiezen. Per saldo waren ze dan waarschijnlijk op hetzelfde uitgekomen. Hoe dan ook hadden alle bijzondere omstandigheden van het geval meegewogen kunnen worden. Dat gebeurt in de rechtspraak trouwens ook, voorzover juridisch relevant én door partijen te berde gebracht. Dat laatste gaat wel eens mis.

Meer weten over mediation versus rechtspraak? Bel gerust: 06 21 14 33 28

Geef een reactie

Je email adres wordt niet gepubliceerd. Required fields are marked *

1 Reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.