Ook bij eenhoofdig gezag mag je niet zomaar met jullie kind(eren) verhuizen

Hof: zonder toestemming verhuisde moeder met eenhoofdig gezag moet binnen 1 week met 3 kinderen (2015, 2018 en 2021) terug verhuizen naar regio vader in afwachting beslissing bodemrechter. Tevens verbod de 2 oudsten uit te schrijven van hun kinderopvang/school/voetbalclub in regio vader. Doet moeder dat niet, dan worden twee van de drie kinderen toevertrouwd aan…