Kunnen ouders helemaal niet met elkaar overweg, dan kunnen ze, als een gewoon ouderschapsplan en mediation niet blijkt te werken, ook kiezen voor een (solo) parallel ouderschap. Dit is noch rechtspraak, noch mediation, noch een (tussen-)vorm van gezag, maar kan wel een structurele oplossing bieden.

Bij parallel ouderschap geven de ouders de noodzakelijk informatie aan elkaar -doorgaans en zeker de eerste tijd via tussenkomst van de begeleider- maar bemoeien zij zich niet met de manier waarop het ouderschap bij de andere ouder wordt ingevuld. Dit ouderschap vraagt erom dat ouders zich strikt houden aan uitgeschreven ouderschapsplannen en/of gerechtelijke uitspraken. Duidelijke grenzen en kaders worden vastgesteld om conflicten te verminderen of te voorkomen. De begeleider (die als daarnaast sprake is van een ondertoezichtstelling een taakafbakening afspreekt met de gezinsvoogd) houdt toezicht op de naleving van afspraken, soms zelfs in samenwerking met een collega/andere professional, zodat samen overlegd kan worden bij (dreigende) geschillen tussen de ouders. De praktijk wijst uit dat dit de-escalerend werkt.

Hoe dan ook: je hebt als ouders minimaal met elkaar te maken en spreekt via de begeleider een vast kader van regels en grenzen af waarvoor ieder van de ouders tekent. De begeleider is aanspreekpunt bij geschillen en kan desgewenst knopen (laten) doorhakken. Onder omstandigheden – als u écht niet met elkaar overweg kunt en mediation geen uitkomst biedt- is dit een redelijk alternatief voor rechtspraak of gewone ouderschapsmediation: je hoeft niet met elkaar in gesprek (wat in normale gevallen overigens veruit de voorkeur verdient), weet waaraan je toe bent en voor het noodzakelijke overleg en geschillen is een vaste structuur waarvoor je beiden hebt getekend. Verder geldt er maar één doorslaggevend belang: het belang van het kind (bij strijd met een belang van een ouder vormen de belangen van het kind “a primary consideration”).

Intussen heb ik (met een jarenlange mediation-achtergrond, zodat ik weet wat er tussen voormalige partners kan spelen) goede ervaringen met deze methode. De ouders die tot de doelgroep behoren, gaan er (aangenomen dat ze zich aan de regels hebben gecommitteerd en zich aan die regels kunnen en willen houden) doorgaans beter door functioneren. En nog belangrijker: hun kinderen bloeien er van op: er ontstaat éindelijk rust en duidelijkheid.

Wilt u meer weten of overleggen wat in uw geval de voorkeur verdient? Mail dan uw bijzonderheden, zodat ik kan kijken of ik iets voor u kan betekenen. Ik neem per jaar slechts een beperkt aantal begeleidingen aan, omdat ik de voorkeur geef aan mediation. Mediation tussen ouders die beiden willen sámenwerken in het belang van hun kinderen brengt uiteindelijk méér!