Mediation

Mediation, vrijwillig maar niet vrijblijvend.

Kiezen voor een MfN (voorheen:NMI)- registermediator betekent dat u met ondersteuning van een onpartijdige derde actief op zoek gaat naar uw eigen oplossing voor een conflict of een concreet vraagstuk dat u met een ander het hoofd moet bieden.

Als MfN/NMI-registermediator met de aantekening familiemediation is Margriet van Ham gespecialiseerd in familie-en scheidingsvraagstukken, communicatieverbetering en het hanteren (en respecteren) van emoties, waaronder de angst om gezichtsverlies te lijden of onrechtvaardig behandeld te worden en de behoefte u gerespecteerd en gewaardeerd te voelen.

U krijgt hierdoor de kans om vruchtbaar met de ander te praten over de wensen die u allebei hebt en een oplossing te bereiken waarin ieder zich kan vinden.

Deze maatoplossing wordt in de meeste gevallen vastgelegd in een overeenkomst, convenant of ouderschapsplan. Na ondertekening hebben de afspraken volledige rechtsgeldigheid, uiteraard binnen de grenzen van de wet.

Een mediator is geen scheidsrechter en wijst niet een schuldige aan. Wel spant een mediator zich in u duidelijkheid te helpen krijgen over waar het de ander en uzelf nu écht om gaat.

Onwrikbare standpunten maken plaats voor de uitwisseling en uitleg van elkaars belangen. Met als resultaat dat u met elkaar gaat meedenken, waardoor een bevredigende oplossing binnen handbereik komt. Partijen moeten uiteraard wel zélf de slag willen maken.

Mediation is bedoeld voor mensen die, al is het slechts diep in hun hart, bereid zijn elkaar tegemoet te komen, of althans echt naar elkaar te luisteren, om een conflict of vraagstuk op te lossen. Maar daar wel een onpartijdig iemand bij willen hebben om hun discussie in goede banen te leiden, een veilig kader te bieden of tot creatieve oplossingen te inspireren.

Als methode is mediation bij uitstek geschikt voor het maken van ouderschapsplannen, voor een verschil van mening over de opvoeding van een kind of bij een familie- of scheidingsconflict.

Al deze situaties hebben enerzijds gemeen dat de emoties hoog kunnen oplopen en anderzijds dat u er doorgaans bij gebaat bent uw onderlinge relatie in stand te houden of te verbeteren. Al was het maar door in elk geval werkbare afspraken te maken voor de toekomst of vrede te krijgen met een bepaalde oplossing of situatie.

Margriet van Ham is specialist in ouderschaps– en relatiemediation, in scheidings-en familiebemiddeling en in conflictcoaching.  Ook is ze officieel Kindbehartiger. Zij staat niet alleen in het (specialisatie)register van de MfN (de Mediationfederatie Nederland) maar is ook sinds 2003 als mediator gecertificeerd door DNV (Det Norske Veritas), een onafhankelijk certificeringsinstituut.

Als DNV en sinds 2011 ook ADR gecertificeerd MfN registermediator heeft zij niet alleen veel ervaring en de verplichting om zich voortdurend in haar vak bij te scholen (zo volgde ze onder meer cursussen over traumaverwerking voor kinderen, dwang-en terugtrekgedrag bij volwassenen, persoonlijkheidsproblematiek, attachment-aspecten, het belang van erkenning, alimentatierekenen en de fiscale aspecten van scheiden) maar hanteert zij ook de MfN-voorwaarden voor mediation (te vinden via deze link), waarin vrijwilligheid en vertrouwelijkheid een sleutelrol spelen.

De geheimhoudingsplicht waaraan mediator en cliënten zijn onderworpen heeft als voordeel dat cliënten vrijuit kunnen praten over mogelijke pijnpunten en oplossingen en het in eigen hand hebben of en wanneer zij met het inhoudelijke resultaat naar buiten treden. Dit laatste mag alleen als alle partijen hiermee instemmen.

Een en ander betekent overigens niet dat mediation vrijblijvend is: wie kiest voor mediation, tekent een mediationovereenkomst waarin hij/zij zich verplicht zich voor het bereiken van een oplossing in te zetten. Aan de andere kant staat het ieder vrij, ook de mediator, om de mediation te beëindigen, wanneer die niet meer als zinvol wordt ervaren. De praktijk wijst uit dat dit kader de betrokkenen veel steun biedt om iets van de gesprekken te maken.

Meer weten? Bel gerust: 06 21 14 33 28