Ouderschapsreorganisatie / Ouderschapsplan / Ouderschapsmediation

Een scheiding is een ingrijpende gebeurtenis, vooral wanneer er kinderen bij betrokken zijn. Vrijwel geen scheidend ouderstel ontkomt aan heftige emoties als teleurstelling, rouw, woede, verdriet en angst.

Het is om deze reden niet altijd eenvoudig om toch tot goede afspraken met elkaar te komen over de kinderen.

Ouders kunnen bijvoorbeeld fors van mening verschillen over de vraag hoeveel tijd hun kinderen bij de ene ouder zullen doorbrengen en hoeveel bij de andere. Over de vraag of kinderalimentatie betaald moet worden en zo ja hoeveel en waarvoor. Over de verdeling van de kosten van de kinderen en de oppaskosten. Of verschillende opvattingen hebben over de juiste zorg voor hun baby’s en peuters, de benadering van hun puberkinderen dan wel de pro’s en contra’s van verhuizingen. Ook al hebben ze doorgaans beiden de wens dat hun kinderen zo min mogelijk onder de scheiding zullen lijden, tot evenwichtige volwassenen zullen opgroeien en een goede band zullen hebben met béide ouders.

Sinds maart 2009 zijn ouders die een echtscheiding willen, wettelijk verplicht om een ouderschapsplan te maken. In een ouderschapsplan worden afspraken opgenomen over de wijze waarop de ouders hun zorg – en opvoedingstaken zullen delen, de manier waarop zij elkaar zullen informeren en raadplegen over de kinderen en de verdeling van de kosten van hun verzorging en opvoeding, met inbegrip van de oppaskosten. Ook voor ouders die nooit voor een huwelijk gekozen hebben, zijn dit soort afspraken van belang (en soms verplicht). Beide ouders blijven ouder na het verbreken van hun partner-relatie en je kunt maar beter duidelijkheid scheppen over de manier waarop je als ouders verder zult gaan en over wie voor wat betaalt.

Als ouderschapsmediator en kindbehartiger is Margriet van Ham gespecialiseerd in het begeleiden van ouders om ondanks hun emoties tot praktische afspraken te komen over (de kosten van) de zorg en opvoeding van hun kinderen,

Afspraken die niet alleen rekening houden met de leeftijd van de kinderen en hun specifieke behoeftes, maar ook maatwerk opleveren mbt de zorgverdeling en zaken als het tijdstip van halen en brengen, de viering van feestdagen, de invulling van vakanties, tussentijdse telefoongesprekken en sms’jes, zakgeld, onderling overleg over lopende kwesties, kleding kopen, kapper- en doktersbezoek, schoolkeuzes, ouderavonden, huiswerkbegeleiding, medicijn- , drugs- en alcoholgebruik, sociale media, verhuizingen en eventuele nieuwe partners. En maatwerk mbt de (besteding van de) kinderalimentatie en/of de onderlinge kostenverdeling, zodat ieder weet waaraan hij/zij toe is.

Afspraken waarin beide partijen zich kunnen vinden en die ze daarom zonder sabotage willen naleven. Daarnaast zorgt ze ervoor dat de gemaakte afspraken worden vastgelegd in een scheidingsconvenant en/of ouderschapsplan dat zo nodig aan de echtscheidingsbeschikking kan worden gehecht. Desgewenst werkt ze samen met een aantal advocaten en fiscalisten in de regio’s  Haarlem/ Heemstede/ Kennemerland/ de IJmond, Amsterdam, Alkmaar, Rotterdam, Almere en Den Haag. Maakt iemand liever gebruik van zijn eigen advocaat of fiscalist, dan is dat uiteraard geen enkel probleem.

Margriet van Ham werkt tevens als rechtbank-en Hofmediator.

Meer weten? Bel gerust: 06 21 14 33 28 of 023 5241978

Of mail naar mail@margrietvanham.nl