Actualiteiten

Let op: uw geval kan anders liggen. In mediation kunt u onder leiding van een onpartijdige bemiddelaar met elkaar praten over uw specifieke belangen en samen argumenten vinden om een andere beslissing te nemen.
De uitspraken in deze rubriek zijn door rechters  in een concreet geval gedaan en dienen hier slechts om u een idee te geven waarover mensen -soms jaren lang- procederen. In mediation kunt u er sneller en goedkoper uit zijn, met meer maatwerk. U staat niet tegenover elkaar, maar krijgt in een rustig gesprek over en weer oog voor wat de ander beweegt. En kunt daardoor samen de oplossing vinden die het beste in uw situatie past; wat vaak ook beter is voor uw onderlinge relatie.

Vrouw heeft hier recht op inzage financiële stukken van haar ex

Vrouw legt behoeftelijst over in kader verzoek om partneralimentatie. Voor een groot deel vd posten op haar lijst stelt zij voor de onderbouwing ervan afhankelijk te zijn van afschriften van de creditcards van de man (en haar subcreditcard) die zijn gelieerd aan zijn bankrekening/rekening-courant. Omdat de man hoofdkaarthouder is, kan alleen hij over deze afschriften…

Lees verder!

Onderscheid tussen kosten van de woning en kosten voor de woning

Alleen de verkrijgingskosten woning (of eventueel daarmee gelijk te stellen kosten, bijvoorbeeld kosten die noodzakelijk zijn voor bewoonbaar maken woning) zijn kosten “van” de woning die rechtstreeks voortvloeien uit aankoop woning. Dat is iets anders dan kosten “voor” de woning.

Verband tussen gedragingen vrouw en toekenning van partneralimentatie?

Het huwelijk tussen man en vrouw is in 2014 door echtscheiding ontbonden. Man heeft inmiddels een nieuwe partner. Vrouw verzoekt de rechtbank de door man aan haar te betalen partneralimentatie vast te stellen op € 750 per maand. De rechtbank wijst het verzoek af. Vrouw gaat in hoger beroep. Vrouw stelt onvoldoende inkomsten te hebben…

Lees verder!

Let op: uw geval kan anders liggen!

In mediation kunt u met elkaar praten over uw specifieke belangen en samen argumenten vinden om een andere beslissing te nemen! De uitspraken in deze rubriek zijn door rechters  in een concreet geval gedaan en dienen hierbij slechts om u een idee te geven waarover mensen -soms jaren lang- procederen. In mediation kunt u er…

Lees verder!

Zorgrooster voor piloot

Zorgrooster: het feit dat de man als piloot werkzaam is, dient als gegeven door partijen te worden geaccepteerd en zal steeds enige flexibiliteit van hen vergen. Een (vaste) omgangsregeling zoals door de vrouw is voorgesteld, is in dit geval niet uitvoerbaar voor de man en daarom niet in het belang van de kinderen. De kinderen…

Lees verder!

Vloggende moeder

Vloggende moeder moet zich mbt haar kinderen beperken tot inner circle op social media: het moet gaan om persoonlijke pagina’s zoals Facebook, met maximaal 250 en uitsluitend bekende en geautoriseerde bezoekers.