Relatietherapie / relatiemediation

Wanneer uw relatie niet oplevert wat u of de ander ervan verwachtte, is het vaak erg moeilijk dat op vruchtbare wijze met elkaar te bespreken. De inbreng van een objectieve buitenstaander kan dan helpen. Relatiegesprekken zijn spannend en kunnen soms confronterend zijn, maar bieden bovenal nieuwe perspectieven en rust.
Margriet van Ham onderzoekt met beide partners hoe ze met elkaar omgaan en of ze daarmee bereiken wat ze willen. Eventuele patronen worden zichtbaar.
Zo haken mensen in relaties vaak af wanneer ze opzien tegen elkaars reactie. Ze trekken zich terug of gaan tekeer zonder zich te verdiepen in wat de ander wil. Of in wat ze zélf graag willen bereiken. Met behulp van relatietherapie of relatiemediation kunt u hernieuwd vertrouwen in elkaar en in uzelf ontwikkelen, zodat gesprekken weer vruchtbaar verlopen. U kunt leren uw manier van op elkaar reageren positief te beïnvloeden en negatieve spiralen te doorbreken. U kunt het weer leuk krijgen met elkaar; en weer verbondenheid gaan voelen zonder benauwdheid te ervaren.

Relatietherapie of relatiemediation kan helpen wanneer er twijfels zijn over wel of niet uit elkaar gaan, een van de partners is vreemdgegaan, u een gevoel van sleur of eenzaamheid ervaart, er te vaak emotionele botsingen zijn of wanneer uw relatie om andere redenen moeizaam verloopt. U kunt ook voor relatietherapie of -mediation kiezen als periodieke onderhoudsbeurt voor uw relatie.

Besluit u om uw relatie te beëindigen, dan kan Margriet van Ham ook dat proces begeleiden door ouderschapsmediation. U krijgt inzicht in het waarom en hoe u gaat scheiden. Als u kinderen hebt, kunt u in een ouderschapsplan vast laten leggen hoe u uw zorg- en opvoedingstaken onderling zult verdelen. Dit geeft rust voor alle betrokkenen en een gezonde basis voor uw verdere leven en dat van uw kinderen.

Meer weten? Bel gerust: 06 21 14 33 28